Kontantforsyning


Administration og RRC

  • Bistår afdelingens øvrige sektioner med håndtering og løsning af administrative opgaver mv.
  • Administration af Reproduction Research Centre Indkøb og Kvalitet

  • Indkøb af sedler og mønter hos eksterne leverandører
  • Kvalitetssikring af indkøbte sedler og mønter

 

 Kontanthåndtering

  • Håndtering af sedler og mønter i samarbejde med pengeinstitutterne i Danmark, på Færøerne og i Grønland gennem kontantdepoter, der er etableret efter aftale med pengeinstitutterne
  • Ægthedskontrol og destruktion af kassable sedler og mønter
  • Fastsættelse af regler for kontanthåndtering og sedler og mønter
  • Administration af Den Kgl. Mønts webshop og Nationalbankens ekspeditionskasse

 

 

 

Kontakt os
Kontantforsyning
Telefon: 3363 6206 (Bolette Møller)