Økonomi og Pengepolitik


Abstract icon Økonomi og Pengepolitik bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger og anbefalinger til den øvrige økonomiske politik, herunder ved udgivelse af analyser, working papers og de faste publikationer Udsigter for dansk økonomi og Monetære og finansielle tendenser. Økonomi og Pengepolitik forbereder også Nationalbankens deltagelse i internationalt økonomisk og monetært samarbejde.

Makroøkonomisk Analyse

 • overvåger og analyserer udviklingen i dansk økonomi på baggrund af makro- og mikrodata og udarbejder prognoser for den økonomiske udvikling i Danmark på kort sigt
 • analyserer den økonomisk-politiske udvikling i Danmark og bidrager til formulering af Nationalbankens anbefalinger til finans- og strukturpolitikken i Danmark
 • analyserer penge- og valutakurspolitik samt monetære og finansielle forhold og bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger
 • udvikler og vedligeholder Nationalbankens makroøkonomiske modelapparat
 • deltager i internationale og danske arbejdsgrupper og netværk om den makroøkonomiske udvikling, monetære og finansielle forhold samt modeludvikling.

International Økonomi og Relationer

 • overvåger og analyserer udviklingen i international økonomi
 • analyserer den internationale økonomisk-politiske udvikling
 • koordinerer Nationalbankens deltagelse i internationalt samarbejde (EU/ECB, IMF, BIS)
 • deltager i internationale arbejdsgrupper og netværk om den internationale økonomiske udvikling
 • koordinerer strategi og handlingsplaner for Økonomi og Pengepolitik og formidling af analyser og beslutninger i præsentationer og publikationer.

Forskning

 • Udvikler økonomiske modeller og værktøjer til at analysere økonomien og understøtte Danmarks Nationalbanks politikbeslutninger
 • Tilvejebringer konceptmæssige rammer til at afdække udfordringer i beslutningsprocesserne
 • Deltager i internationale forskningsprojekter i centralbankmæssige og akademiske fora
 • Organiserer forskningskonferencer relateret til økonomiske og politiske emner
 • Tilbyder et forskningsmiljø for Danmarks Nationalbanks ph.d.-stipendiater og gæsteforskere.

 

Kontakt os
Økonomi og Pengepolitik

Makroøkonomisk Analyse
Telefon: 3363 6573 (Martin Nygaard Jørgensen)

International Økonomi og Relationer

Telefon: 3363 6560 (Martin Olof Holmberg)

Forskning
Telefon: 3363 6880 (Federico Ravenna)