Økonomi og Pengepolitik


Abstract icon Økonomi og Pengepolitik bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger og anbefalinger til den øvrige økonomiske politik, herunder ved udgivelse af analyser, working papers og de faste publikationer Udsigter for dansk økonomi og Monetære og finansielle tendenser. Økonomi og Pengepolitik forbereder også Nationalbankens deltagelse i internationalt økonomisk og monetært samarbejde.

Monetær og Makrofinansiel Analyse

 • analyserer penge- og valutakurspolitik og bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger
 • analyserer den pengepolitiske transmission under fastkursregimet, herunder hvordan de finansielle betingelser påvirker danske virksomheder og husholdninger
 • analyserer de finansielle strukturer og adfærden for de største indenlandske aktører i de finansielle markeder, herunder bl.a. bank-, realkredit- og pensionssektoren
 • overvåger og analyserer udviklingen i de vigtigste renter, kreditgivningen, kapitalbevægelser og finansielle markeder mere generelt
 • er hovedansvarlig for den halvårlige udgivelse ”Monetære og finansielle tendenser”.

Makroøkonomisk Analyse

 • overvåger og analyserer udviklingen i dansk økonomi på baggrund af makro- og mikrodata
 • udarbejder prognoser for den økonomiske udvikling i Danmark og har hovedansvaret for udgivelsen ”Udsigter for dansk økonomi”
 • analyserer den økonomisk-politiske udvikling i Danmark og bidrager til formulering af Nationalbankens anbefalinger til finans- og strukturpolitikken i Danmark
 • udvikler og vedligeholder Nationalbankens makroøkonomiske modelapparat
 • deltager i internationale og danske arbejdsgrupper og netværk om den makroøkonomiske udvikling og modeludvikling.


International Økonomi, Relationer og Strategi

 • overvåger og analyserer udviklingen i international økonomi
 • analyserer den internationale økonomisk-politiske udvikling
 • koordinerer Nationalbankens deltagelse i internationalt samarbejde (EU/ECB, IMF, BIS)
 • deltager i internationale arbejdsgrupper og netværk om den internationale økonomiske udvikling
 • koordinerer strategi og handlingsplaner for Økonomi og Pengepolitik og formidling af analyser og beslutninger i præsentationer og publikationer.

Forskning

 • Udvikler økonomiske modeller og værktøjer til at analysere økonomien og understøtte Danmarks Nationalbanks politikbeslutninger
 • Tilvejebringer konceptmæssige rammer til at afdække udfordringer i beslutningsprocesserne
 • Deltager i internationale forskningsprojekter i centralbankmæssige og akademiske fora
 • Organiserer forskningskonferencer relateret til økonomiske og politiske emner
 • Tilbyder et forskningsmiljø for Danmarks Nationalbanks ph.d.-stipendiater og gæsteforskere.

 


Kontakt os
Økonomi og Pengepolitik

Monetær og Makrofinansiel Analyse

Telefon: 3363 6295 (Søren Lejsgaard Autrup)

Makroøkonomisk Analyse

Telefon: 

International Økonomi, Relationer og Strategi

Telefon: 3363 6115 (Thomas Sangill)

Forskning
Telefon: 3363 6135  (Steffen Andersen)