Per Callesen


 

Per Callesen

Nationalbankdirektør 2011-

Alder
Født 9. november 1958

Familie
Gift, to børn (1985, 1992)

Uddannelse
Cand. polit. Københavns Universitet 1984

Tidligere beskæftigelse

 • Fuldmægtig og student (deltid), Dansk Industri 1979-86

 • Specialkonsulent og fuldmægtig, Finansministeriet 1986-91

 • Visiting fellow, ESRC Modelling Bureau, University of Warwick 1991

 • Kontorchef Finansministeriet 1991-93

 • Afdelingschef Finansministeriet 1993-2009
  Dansk økonomisk politik 1993-2003
  International økonomisk politik 2003-2009
 • Eksekutivdirektør ved Valutafonden (IMF i Washington) 2010-2011.

Medlem af

 • Medlem af Det Systemiske Risikoråd 2013-

 • Formand for Betalingsrådet 2015-

 • Medlem af EU's Økonomisk-Politiske Udvalg 1993-2003. Næstformand og formand for undergruppe om landeeksaminationer 1999-2002 og formand for undergruppe om arbejdsmarked 2002-2003

 • Medlem af OECD's Working Party 1, Det Økonomisk-Politiske Udvalg, 1993-2003 og næstformand 1999-2003

 • Medlem af OECD's Økonomisk-Politiske Udvalg 1996-2009 og 2011-2014
 • Medlem af EU's Økonomiske og Finansielle Udvalg 2003-09 og 2011-2020
  Formand for Stedfortræderkomiteen 2005-2009
  Formand for højniveau ad hoc gruppe om finansiel stabilitet 2006-2008
  Formand for arbejdsgruppe om procykliske bevægelser i den finansielle sektor 2009
  Formand for arbejdsgruppe om klimafinansiering 2009
 • Medlem af bestyrelsen for Green Climate Fund (GCF, Korea) 2011-2014
 • Medlem af Det Økonomiske Råd 2011-2021
 • Formand for Nordisk-Baltisk Monetær og Finansiel Komite 2016, medlem 2003-2009 og 2011-2015
 • Medlem af bestyrelsen for tænketanken Bruegel (Bruxelles), 2012-2014
 • Formand for Nationaløkonomisk Forening 2014-, medlem af bestyrelsen 1997-2000 og 2011-2014
 • "Co-chair", Europæisk regional gruppe af Financial Stability Board (FSB) 2013-2015
 • Formand for EU-højniveau arbejdsgruppe om bankers eksponering til statsgæld 2015-2016.

Undervisning
 • Undervisningsassistent, samfundsbeskrivelse, Københavns Universitet 1984-88

 • Ekstern lektor, makroøkonomisk planlægning, Københavns Universitet 1988-93
 • ESRC Modelling Bureau, University of Warwick, UK 1991.