Repræsentantskab


Repræsentantskabet har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet – ved valg lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at arbejdstagere er repræsenteret. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.
 
Repræsentantskabet påser, at banken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet vælger to af nationalbankdirektørerne, foretager kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet, seddelfunderingen og overenskomster samt udpeger bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.
 
Fra 1. april 2021 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:
 
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
 
Valgt af Folketinget 
​Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen
Folketingsmedlem Sophie Løhde
Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen
Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen
Folketingsmedlem 
Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen
 
Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Michael Dithmer
Departementschef Johan Legarth


Valgt af repræsentantskabet
Adm. direktør Jens Bjørn Andersen
Adm. direktør Per Bank
Adm. direktør Eva Berneke
Formand for DSR Grete Christensen
Adm. direktør Asger Enggaard
CEO Kristian Hundebøll
CEO Bent Jensen
Formand Claus Jensen
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Philipp Schröder
Professor Christian Schultz
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
Adm. direktør Christian Woller
CEO Gitte Pugholm Aabo​

Formand for repræsentantskabet