Repræsentantskab


Repræsentantskabet har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet – ved valg lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at arbejdstagere er repræsenteret. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.
 
Repræsentantskabet påser, at banken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet vælger to af nationalbankdirektørerne, foretager kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet, seddelfunderingen og overenskomster samt udpeger bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.
 
Fra 1. april 2023 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:
 
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
 
Valgt af Folketinget 
Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen
​Folketingsmedlem Hans Andersen
Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen
Folketingsmedlem Morten Dahlin
Folketingsmedlem Jens Joel
Folketingsmedlem Martin Lidegaard
Folketingsmedlem Anne Paulin
Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen
 
Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Michael Dithmer
Departementschef Johan Legarth


Valgt af repræsentantskabet
Adm. direktør Jens Bjørn Andersen
CEO Connie Astrup-Larsen
Adm. direktør Per Bank
Formand for DSR Grete Christensen
Adm. direktør Asger Enggaard
Adm. direktør Kathrine Forsberg
CEO Kristian Hundebøll
Formand Claus Jensen
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Philipp Schröder
Professor Christian Schultz
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
Adm. direktør Christian Woller
CEO Gitte Pugholm Aabo​

Formand for repræsentantskabet