Repræsentantskab


Repræsentantskabet har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet – ved valg lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at arbejdstagere er repræsenteret. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.
 
Repræsentantskabet påser, at banken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet vælger to af nationalbankdirektørerne, foretager kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet, seddelfunderingen og overenskomster samt udpeger bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.
 
Fra 1. april 2020 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:
 
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
 
Valgt af Folketinget 
​Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Jacob Jensen
Folketingsmedlem Rune Lund
Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen
Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen
Folketingsmedlem Jesper Petersen
Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen
Folketingsmedlem Peter Skaarup
 
Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Michael Dithmer
Departementschef Johan Legarth


Valgt af repræsentantskabet
Adm. direktør Jens Bjørn Andersen
Adm. direktør Per Bank
Adm. direktør Eva Berneke
Formand for DSR Grete Christensen
Adm. direktør Asger Enggaard
Fhv. bestyrelsesformand for Dansk Landbrug, gårdejer Peter Gæmelke
CEO Kristian Hundebøll
CEO Bent Jensen
Formand Claus Jensen
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Philipp Schröder
Professor Christian Schultz
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
CEO Gitte Pugholm Aabo​

Formand for repræsentantskabet