Sekretariat og Kommunikation


Abstract icon Sekretariat og Kommunikation varetager Nationalbankens sekretariatsfunktion og står for ekstern og intern kommunikation.

​Sekretariat

Sekretærfunktion for direktion, bestyrelse og repræsentantskab samt administration af Nationalbankens fonde, bl.a. Jubilæumsfonden og Nyhavn 18.

Kommunikation

Pressekontakt, ekstern og intern kommunikation - herunder visuel kommunikation, Nationalbankens hjemmeside, skoleforedrag og borgerhenvendelser.

 

Kontakt os

 

Sekretariat og Kommunikation

Telefon 3363 6434 Mathies Lau Friis Laursen - konstitueret (Camilla Penn er på orlov)