Virksomhedsservice


Abstract icon Virksomhedsservice varetager opgaver inden for facility management, finans, HR, IT, jura, kontantforsyning, risikostyring, sikkerhed, strategi og projektledelse.

Facility Management

 • er ansvarlig for Nationalbankens Facility Management funktion og varetager interne serviceydelser, administration og aktiviteter inden for ejendomsdrift og  –vedligeholdelse.

Financial Reporting and Controlling

 • er ansvarlig for den eksterne regnskabsmæssige rapportering for både Nationalbanken og en række fonde og foreninger, samt for den bogførings- og regnskabsmæssige del af statsgældsforvaltningen på vegne af Finansministeriet
 • er ansvarlig for økonomistyring og rapportering og håndterer bankens elektroniske fakturahåndteringssystem samt afregning af moms mv
 • er ansvarlig for Nationalbankens kontraktstyring.

HR

 • er ansvarlig for rekruttering, udvikling, uddannelse og HR-administration i banken.

IT

 • er ansvarlig for udvikling, vedligeholdelse og drift af bankens IT-services og varetager relationer til bankens IT-sourcingpartnere.

Jura

assisterer bankens direktion og afdelinger med juridiske spørgsmål inden for offentlig ret, privat ret, EU-ret og finansiel jura.

Kontantforsyning

er ansvarlig for indkøb af sedler og mønter hos eksterne leverandører samt kvalitetssikring af indkøbte sedler og mønter

er ansvarlig for administration af Reproduction Research Centre

håndterer sedler og mønter i samarbejde med pengeinstitutterne i Danmark, på Færøerne og i Grønland gennem kontantdepoter, der er etableret efter aftale med pengeinstitutterne. Foretager derudover ægthedskontrol og destruktion af kassable sedler og mønter, samt fastsætter regler for kontanthåndtering og sedler og mønter.

Restaurerings- og Renoveringsprojektet

 • er ansvarlig for den gennemgående restaurering og renovering af Nationalbankens bygning i Havnegade.

Risikostyring og Sikkerhed

 • er ansvarlig for bankens samlede sikkerhed, og varetager opgaver indenfor it-sikkerhed, fysisk
  sikkerhed, compliance, operationel risikostyring, beredskabsledelse, forretningsvidereførelse,
  personsikkerhed og –clearing.

Strategi og Projekter

 • er ansvarlig for bankens overordnede strategi- og målsætningsproces samt projektporteføljestyring og performance management processer.


Kontakt os

Facility Management
Telefon: 3363 6302 (Stine Mariendal)

Financial Reportting and Controlling
Telefon: 3363 6954 (Karina Skovbo Harpsøe )

HR
Telefon: 3363 6501 (Rikke Skovlund)

IT
Telefon: 3363 6440 (Kenneth Schøler Pedersen)

Jura
Telefon: 3363 6033 (Niels C. Andersen) 

Kontantforsyning
Telefon: 3363 6206 (Bolette Møller)

Restaurerings- og Renoveringsprojektet 
Telefon: 3363 6340 (Ann-Pia Puggaard)

Risikostyring og Sikkerhed
Telefon: 3363 6534 (Niels Kaas)

Strategi og Projekter
Telefon: 3363 6065 (Lars Damgaard Sørensen)