Virksomhedsservice


Abstract icon Virksomhedsservice varetager opgaver inden for facility management, finans, HR, strategi og projekter, IT, jura, kontanter og risikostyring, samt restaurerings og renoveringsprojektet.

Facility Management

 • er ansvarlig for Nationalbankens Facility Management funktion og varetager interne serviceydelser, administration og aktiviteter inden for ejendomsdrift og  –vedligeholdelse.

Financial Reporting and Controlling

 • er ansvarlig for den eksterne regnskabsmæssige rapportering for både Nationalbanken og en række fonde og foreninger, samt for den bogførings- og regnskabsmæssige del af statsgældsforvaltningen på vegne af Finansministeriet
 • er ansvarlig for økonomistyring og rapportering og håndterer bankens elektroniske fakturahåndteringssystem samt afregning af moms mv
 • er ansvarlig for Nationalbankens kontraktstyring.

HR, Strategi og Projekter

 • er ansvarlig for at drive bankens overordnede strategiproces, samt for at facilitere strategiimplementeringen i organisationen via projektledelse, porteføljestyring og organisationsudvikling. Foruden dette er sektionen ansvarlig for rekruttering, uddannelse og HR-administration på det personaleadministrative område, samt for eksekvering af projekt- og testledelse, som sikrer den understøttende og daglige drift af forretningsområderne og banken.

IT

 • er ansvarlig for udvikling, vedligeholdelse og drift af bankens IT-services og varetager relationer til bankens IT-sourcingpartnere.

Jura

 • assisterer bankens direktion og afdelinger med juridiske spørgsmål inden for offentlig ret, privat ret, EU-ret og finansiel jura.

Kontanter og Risikostyring

 • er ansvarlig for indkøb af sedler og mønter hos eksterne leverandører samt kvalitetssikring af indkøbte sedler og mønter
 • håndterer sedler og mønter i samarbejde med pengeinstitutterne i Danmark, på Færøerne og i Grønland gennem kontantdepoter, der er etableret efter aftale med pengeinstitutterne 
 • foretager ægthedskontrol og destruktion af kassable sedler og mønter, samt fastsætter regler for kontanthåndtering og sedler og mønter
 • er ansvarlig for administration af Reproduction Research Centre
 • er ansvarlig for bankens samlede sikkerhed, og varetager opgaver indenfor it-sikkerhed, fysisk sikkerhed, compliance, operationel risikostyring, beredskabsledelse, forretningsvidereførelse, personsikkerhed og –clearing.

Restaurerings- og Renoveringsprojektet

 • er ansvarlig for den gennemgående restaurering og renovering af Nationalbankens bygning i Havnegade.
Kontakt os

Facility Management
Telefon: 3363 6302 (Stine Mariendal)

Financial Reportting and Controlling
Telefon: 3363 6954 (Karina Skovbo Harpsøe )

HR, Strategi og Projekter
Telefon: 3363  (Lotte Bøjer)

IT
Telefon: 3363 6440 (Kenneth Schøler Pedersen)

Jura
Telefon: 3363 6033 (Niels C. Andersen) 

Kontanter og Risikostyring
Telefon: 3363 6534 (Niels Kaas)

Restaurerings- og Renoveringsprojektet 
Telefon: 3363 6340 (Ann-Pia Puggaard)