Virksomhedsservice


Abstract icon Virksomhedsservice varetager opgaver inden for facility management, finans, HR, IT, jura, kontantforsyning, risikostyring, sikkerhed, strategi og projektledelse.

Facility Management

 • er ansvarlig for Nationalbankens Facility Management funktion og varetager interne serviceydelser, administration og aktiviteter inden for ejendomsdrift og  –vedligeholdelse.

Financial Reporting and Controlling

 • er ansvarlig for den eksterne regnskabsmæssige rapportering for både Nationalbanken og en række fonde og foreninger, samt for den bogførings- og regnskabsmæssige del af statsgældsforvaltningen på vegne af Finansministeriet
 • er ansvarlig for økonomistyring og rapportering og håndterer bankens elektroniske fakturahåndteringssystem samt afregning af moms mv
 • er ansvarlig for Nationalbankens kontraktstyring.

HR

 • er ansvarlig for rekruttering, udvikling, uddannelse og HR-administration i banken.

IT

 • er ansvarlig for udvikling, vedligeholdelse og drift af bankens IT-services og varetager relationer til bankens IT-sourcingpartnere.

Jura

 • assisterer bankens direktion og afdelinger med juridiske spørgsmål inden for offentlig ret, privat ret, EU-ret og finansiel jura.

Kontantforsyning

 • er ansvarlig for indkøb af sedler og mønter hos eksterne leverandører samt kvalitetssikring af indkøbte sedler og mønter
 • er ansvarlig for administration af Reproduction Research Centre
 • håndterer sedler og mønter i samarbejde med pengeinstitutterne i Danmark, på Færøerne og i Grønland gennem kontantdepoter, der er etableret efter aftale med pengeinstitutterne. Foretager derudover ægthedskontrol og destruktion af kassable sedler og mønter, samt fastsætter regler for kontanthåndtering og sedler og mønter.

Restaurerings- og Renoveringsprojektet

 • er ansvarlig for den gennemgående restaurering og renovering af Nationalbankens bygning i Havnegade.

Risikostyring og Sikkerhed

 • er ansvarlig for bankens samlede sikkerhed, og varetager opgaver indenfor it-sikkerhed, fysisk
  sikkerhed, compliance, operationel risikostyring, beredskabsledelse, forretningsvidereførelse,
  personsikkerhed og –clearing.

Strategi og Projekter

 • er ansvarlig for bankens overordnede strategi- og målsætningsproces samt projektporteføljestyring og performance management processer.


Kontakt os

Facility Management
Telefon: 3363 6302 (Stine Mariendal)

Financial Reportting and Controlling
Telefon: 3363 6954 (Karina Skovbo Harpsøe )

HR
Telefon: 3363 6086 (Rikke Møller Fastø)

IT
Telefon: 3363 6440 (Kenneth Schøler Pedersen)

Jura
Telefon: 3363 6033 (Niels C. Andersen) 

Kontantforsyning
Telefon: 3363 6206 (Bolette Møller)

Restaurerings- og Renoveringsprojektet 
Telefon: 3363 6340 (Ann-Pia Puggaard)

Risikostyring og Sikkerhed
Telefon: 3363 6534 (Niels Kaas)

Strategi og Projekter
Telefon: 3363 6323 (Philip Sonne)