Danmarks Nationalbank Alumni


Når du melder dig til et af Nationalbankens alumnenetværksarrangementer, behandler vi de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen, dvs. navn, e-mail og ansættelsessted. Vi behandler dine oplysninger til brug for næste arrangement, medmindre du aktivt fravælger dette ved tilmeldingen.

Formålet med behandlingen er at administrere din tilmelding til arrangementet.

Behandling af de oplysninger, du afgiver til os, sker med dit samtykke via din tilmelding (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Nationalbankens HR-afdeling på hr@nationalbanken.dk.

Dine oplysninger opbevares i op til 24 måneder, efter arrangementet er afholdt.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller via online kilder, fx sociale medier.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.