Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968


Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 (Jubilæumsfonden) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte Jubilæumsfonden på jubfond@nationalbanken.dk.

Søger du et legat fra Jubilæumsfonden, behandles de oplysninger, du angiver i din ansøgning.

Formålet er at udvælge modtagere af legatet og udbetale legatsummen.

Behandlingen af dine oplysninger sker for at varetage vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) samt for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til indberetning til Skattestyrelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den legitime interesse, vi forfølger, er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen.

Din ansøgning slettes automatisk fra ansøgningssystemet efter seks måneder. Udvælges du til at modtage et legat, opbevares din ansøgning og udbetalingsbilag i henhold til bogføringslovens krav herom (fem år fra udgangen af regnskabsåret).

For legatmodtagere videregives dine oplysninger til Skattestyrelsen til brug for indberetning af legatudbetalingen.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Jubilæumsfonden med drift af virksomheden.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.