Deponering i henhold til deponeringsloven


Foretager du en deponering i henhold til deponeringsloven til fordel for en person, eller deponeres et beløb til fordel for dig, behandler vi følgende personoplysninger:

  • Identifikationsoplysninger på deponent og modtager
  • Oplysninger om skyldforhold
  • Dokumentationsgrundlag for udbetaling, fx skifteretsattest.

Formålet er Nationalbankens administration af deponeringen og gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage en retlig forpligtelse, som påhviler os efter deponeringsloven, hvidvaskloven og bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Vi opbevarer oplysningerne om dig, i op til fem år efter udbetalingen er foretaget i henhold til lovkrav, der følger af deponeringsloven, bogføringsloven og hvidvaskloven.

 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller andre myndigheder, fx skifteretten.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.