Dine rettigheder


​Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger.

Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandling af oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 16, 17 og 18.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse er berettiget. Hvis det er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Du har endvidere ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetiltrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettigede til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.