Indsamling af data til udførelse af nationalbankens opgaver, herunder analyser og statistik


Nationalbanken indsamler personoplysninger om den danske befolkning med det formål at understøtte løsningen af Nationalbankens opgaver, jf. lov om Danmarks Nationalbank § 1.

Til brug for dette indsamler vi følgende typer af personoplysninger:

 1. Pensionsoplysninger: oplysninger om opsparing, indbetaling og pensionsselskab samt identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og cpr-nummer.

 2. Kreditoplysninger: oplysninger om låntager, herunder debitor-id, indkomst, misligholdelse, mål for kreditrisici, oplysninger om lån, herunder hovedstol, rentesats, afdragsprofil, låntype, restance, ned-/afskrivning, oplysninger om sikkerhed for lån, herunder panttype, værdi af pant, placering samt identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og cpr-nummer.

Indsamlingen af oplysningerne sker i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 14 a og er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse og for at udføre en opgave i samfundets interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Oplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af Nationalbankens opgaver, jf. lov om Danmarks Nationalbank § 1.

Pensionsoplysningerne nævnt under punkt 1 indsamles af vores databehandler, Skattestyrelsen. Oplysningerne videregives derefter til Danmarks Statistik. Nationalbanken får efterfølgende adgang til oplysningerne via Danmarks Statistiks ministerieordning, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Kreditoplysningerne nævnt under punkt 2 registreres og opbevares i et kreditregister. Som en sikkerhedsforanstaltning pseudonymiserer vi kreditoplysningerne efter indsamlingen. Det betyder, at de af vores medarbejdere, der får adgang til kreditoplysningerne til brug for udførelsen af Nationalbankens opgaver, ikke kan se dit navn, adresse og cpr-nummer.

Vi videregiver identifikationsoplysninger og oplysninger om gældstype og kreditorinstitut til Danmarks Statistik. Nationalbanken får efterfølgende adgang til oplysningerne via Danmarks Statistiks ministerieordning, som er beskrevet nærmere nedenfor.

I medfør af lov om Danmarks Nationalbank § 20, stk. 2, og under iagttagelse af de i § 20, stk. 2 og 3 nævnte forudsætninger, kan vi i øvrigt videregive fortrolige oplysninger til:

 • Den Kongelige Bankkommissær
 • Finansiel Stabilitet
 • Finanstilsynet
 • Udvalg og grupper m.v. nedsat af erhvervsministeren
 • Det Europæiske System af Centralbanker og centralbanker beliggende i et EØS-land
 • European Systemic Risk Board
 • Danmarks Statistik
 • Eurostat
 • Bank for International Settlements
 • International Monetary Fund
   

De videregivne oplysninger vil som udgangspunkt bestå af aggregerede data. Videregivelsen vil i øvrigt ske under iagttagelse af gældende persondataretlige regler.

Vi indsamler oplysningerne fra dit pensionsselskab, penge- eller realkreditinstitut eller fra øvrige virksomheder registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Tingbogsoplysninger

Nationalbanken indsamler offentligt tilgængelige oplysninger fra tingbogen, herunder navn og adresse, samt ejendomsdata, adkomstoplysninger og hæftelsesoplysninger. Oplysningerne behandles til brug for udførelsen af Nationalbankens opgaver, jf. lov om Danmarks Nationalbank § 1.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse samt udføre en opgave i samfundets interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Oplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt af hensyn til udarbejdelse af analyser mv.

Vi indsamler oplysningerne fra tingbogen.

Ministerieordning ved Danmarks Statistik

Nationalbanken har adgang til Danmarks Statistiks ministerieordning, hvor vi kan tilgå data på virksomheds- og personniveau. Dit navn og cpr-nummer fremgår ikke af oplysningerne, og adgangen sker i henhold til Danmarks Statistiks retningslinjer for brug af data.

Oplysningerne indgår i Nationalbankens finansielle statistikker og analyser til intern og ekstern brug og kan fx vedrøre analyser af husholdningernes gæld.

  

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.