Kameraovervågning i Nationalbanken


Besøger du Nationalbanken, behandler vi oplysninger om dig i form af kameraoptagelse i de offentligt tilgængelige områder i forbindelse med receptionen og indgangssluser til mødelokaler.

Derudover foretager vi perimeterovervågning af bankens bygninger på Langelinie Allé 47, 2100 København Ø og Havnegade 5, 1093 København K, hvor vi kan behandle personoplysninger om dig, hvis du går forbi bygningerne.

Formålet er at forebygge og opklare kriminalitet og skabe tryghed for personalet.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Optagelserne opbevares i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.