Ombytning af sedler og mønter


Når du henvender dig til Nationalbanken for at få ombyttet beskadigede eller gamle sedler og mønter, er Nationalbanken forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer. I den forbindelse behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Cpr-nummer eller lignende identifikationsnummer, fx pasnummer.

Vi har behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis kopi af pas, sygesikringskort, kørekort eller lignende identifikationspapir.

Formålet med indsamlingen er at identificere vores kunder med henblik på at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme i henhold til hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer.

Vi har pligt til at sikre, at de oplysninger vi indsamler, der stadig er relevante for transaktionen, løbende holdes opdaterede, og vi kan derfor kontakte dig med henblik på en ajourføring.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage en retlig forpligtelse, som påhviler os efter hvidvaskloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Vi opbevarer oplysningerne, i fem år efter at transaktionen er gennemført, som foreskrevet i hvidvaskloven.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller det firma du er ansat i.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.<

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.