Pressemøder


Når du deltager på et af Nationalbankens pressemøder, kan vi behandle personoplysninger om dig i form af videooptagelse af pressemødet.

Formålet er informationsdeling af Nationalbankens budskaber.

Når du tilmelder dig pressemødet, giver du samtykke til, at vi kan optage pressemødet og live-streame det via vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Adgang til videooptagelser af pressemøder på vores hjemmeside er nødvendig til varetagelse af vores myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Vi anvender Vimeo, Inc. til livestreaming og opbevaring af videoerne, der er beliggende i USA. Vimeo, Inc. har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA, der fastsætter databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de tilsluttede virksomheder er forpligtede til at overholde.

Du kan læse mere om Vimeos behandling af dine personoplysninger her.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.