Betalingssystemer (RTGS-systemer)


Brugeroplysninger

Når du som ansat i et dansk pengeinstitut, der har adgang til de betalingssystemer, som Nationalbanken stiller til rådighed, behandler vi oplysninger om dig relateret til din adgang til systemet, herunder navn, bruger ID, kontaktoplysninger samt arbejdssted.

Formålet med behandlingen er administrationen af din adgang til betalingssystemerne, herunder udstedelse af digitalt certifikat.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig til at varetage vores myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er udpeget som Security Officer/administrator og/eller bruger i betalingssystemerne. Dokumentation for anmodning om oprettelse og deaktivering af brugere opbevares i 1 år efter udløbet af det pågældende år.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller fra din arbejdsgiver.

Oplysninger i transaktioner (MT103 betalingsinstrukser)

Ved overførsler fra en kunde til en anden kunde (MT103 betalingsinstrukser), kan et pengeinstitut angive personoplysninger om modtageren af betalingen til brug for det modtagende pengeinstituts behandling af overførslen. Nationalbanken kan i den forbindelse behandle oplysninger om dit kontonummer, navn og CPR-nummer.

Formålet er gennemførelse af betalingsinstruksen.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig til at varetage vores myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til Nationalbankens myndighedsudøvelse, jf. lov om Danmarks Nationalbank § 1.

Vi indsamler oplysningerne fra dit pengeinstitut.