Nationalbankens regnskab


Abstract icon Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2019. Nationalbanken er en selvejende institution. Overskud efter henlæggelser overføres til staten efter en model aftalt med staten.

Nationalbankens regnskab for 2019 viser et overskud på 6.096 mio. kr. mod et underskud på 24 mio. kr. i 2018. Både guldbeholdningen, aktieeksponeringen og obligationsbeholdningen bidrog betydeligt til årets resultat.

Mere information