Delprojekter


Abstract icon Restaureringen og renoveringen af Havnegade 5 i København består af flere forskellige delprojekter. Her får du et overblik.

Udvendige arbejder

 • Bygningens ydre facader er udført med Arne Jacobsens yndlingsmateriale den lysegrå Porsgrunn-marmor, der er opkaldt efter et stenbrud i Norge. Flere steder er marmorpladerne beskadiget af vejr og vind, og al marmor skal udskiftes.
 • Glaskonstruktionen bestående af 2-lags-termoruder udskiftes sammen med det ydre system af den såkaldte curtain wall-facade samt det øvrige facadeglas for at opnå en bedre fungerende facade og øge isoleringsevnen.
 • Nationalbankens haver bevares og stilles i depot for at undgå, at facadearbejdet beskadiger planterne.

Indvendige arbejder

 • Udskiftning af indeklimaløsningen. Bygningens indeklimadesign har løbende været vedligeholdt og forbedret, men der er nu behov for en større udskiftning af indeklimaløsningen. Opgaven består i at udvikle en ny energieffektiv løsning til luftskifte i bygningen.
 • Reducering af luftindholdet af PCB i bygningen ved hjælp af sanering.
 • Opgradering af brandsikkerheden i bygningen i form af bl.a. sikre tidssvarende flugtveje, sprinkling og røgudluftningsanlæg.
 • Etablering af en ny it-løsning for kabling og udstyr i forbindelse med kontorfaciliteterne.
 • Sikring af optimal udnyttelse af arealer i bygningen ved at undersøge, hvordan vi bedst udnytter bygningen i Havnegade, så den støtter op om organisationen og de aktiviteter og behov, Nationalbanken har i fremtiden. Kan kontorområder og mødelokaler fx indrettes eller placeres anderledes?
 • Realisering af en række større og mindre vedligeholdelsesprojekter er en del af projektet. Det drejer sig bl.a. om foldevægge, som skal renoveres, forskellige energioptimeringstiltag, udskiftning af inverter på solceller samt udskiftning af kran- og løfteudstyr. Målet er, at der ikke skal udføres større vedligeholdelsesarbejder i Havnegade 5 i årene efter restaureringen og renoveringen.

Sikring mod havvandsstigning

 • Bygningen skal sikres mod havvandsstigning og skybrud – pga. bygningens tætte placering ved vandet.
 • Fire jordankre skal udskiftes, og der skal lægges dræn rundt om bygningen for at sikre mod vand i kælderen og evt. sætningsskader i bygningen.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som du kan se her.

 Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på under Spørgsmål og svar, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Pressekontakt:
Journalister, der ønsker information om byggeprojektet, er velkomne til at kontakte presserådgiver Ole Mikkelsen på omi@nationalbanken.dk, tlf. 2630 9655.

Projektledelse:
Specifikke og faglige spørgsmål til projektet kan stilles til sektionschef
Ann-Pia Puggaard på apu@nationalbanken.dk, tlf. 2162 0114.