Driftsstatus


Abstract icon Her på siden kan du løbende se status på arbejdet i Havnegade 5, som indimellem vil kunne påvirke omgivelserne omkring Nationalbankens bygning. Spørgsmål kan rettes til ror@nationalbanken.dk.
Uge 46 – uge 52 (14. november - 30. december)
Nationalbanken foretager geologiske undersøgelser af undergrunden. Det betyder, at der graves 6 steder rundt om Nationalbankens bygning for at tage prøver af og lave målinger i undergrunden. Fortovet vil de pågældende steder være spærret af, mens der laves undersøgelser.

Arbejdet vil foregå på hverdage fra kl. 7:00-15:00. Det forventes, at der vil være støj i en kortere perioder.September 2022 - marts 2023
Nationalbanken gennemfører et pilotprojekt i forbindelse med en forestående facaderenovering. Pilotprojektet strækker sig over en bygningssektion, fra sokkel til murkrone, på begge sider af bankens sydøstlige hjørne i  Havnegade og Niels Juels Gade, og arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

Fornyelse af eksisterende naturstensbeklædning og dennes ophæng
Betonrenovering
Fornyelse af glas og glasfacade. 
Pilotprojektets formål er at eksperimentere og afklare forskellige løsninger, inden den store facaderenovering gennemføres (forventeligt fra slutningen af 2024 til slutningen af 2026).

Pilotprojektet påbegyndes i starten af september 2022 og forventes afsluttet i slutningen af marts 2023.

Byggepladsen består dels af en indhegning på hjørnet af Havnegade og Niels Juels Gade og dels af en indhegnet plads på parkeringsområdet mellem Havnegade og havnen.

Der vil forekomme aktiviteter på byggepladsen hverdage i tidsrummet kl. 7.00-17.00.For generel information om restaureringen og renoveringen af Nationalbankens bygning klik her.