Fredet bygning


Abstract icon Slots- og Kulturstyrelsen fredede Nationalbankens bygning i 2009 efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Det gør opgaven med at restaurere og renovere bygningen mere omfattende og kompleks.

Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ligger til grund for fredningen, blandt andet bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, dens planløsning og materialer, haveanlæg og de meget gennemarbejdede og gennemførte detaljer.

Bygningen er tegnet af Arne Jacobsen og stod færdigbygget i 1978.

Nationalbankens bygning var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.

Renoveringsarbejder kræver tilladelse
Fredningen betyder, at Nationalbanken skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til bygningsarbejder, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

Nationalbanken ønsker at gøre indretningen af bygningen mere tidssvarende, så den i højere grad understøtter fremtidens arbejdsplads. Det kræver mere end almindelig vedligehold. Al istandsættelse og indretning sker i tæt dialog med styrelsen for at sikre, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares for eftertiden.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som du kan se her.

 Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på under Spørgsmål og svar, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Pressekontakt:
Journalister, der ønsker information om byggeprojektet, er velkomne til at kontakte presserådgiver Ole Mikkelsen på omi@nationalbanken.dk, tlf. 2630 9655.

Projektledelse:
Specifikke og faglige spørgsmål til projektet kan stilles til sektionschef
Ann-Pia Puggaard på apu@nationalbanken.dk, tlf. 2162 0114.

Mere information

Læs om Nationalbankens bygning; arkitekturen, indretningen og haverne i og omkring den. Som udgangspunkt vises interiøret, som det ses i dag, men på enkelte billeder gengives også lokalernes oprindelige udseende.