Udbud


Abstract icon Se aktuelle udbud i forbindelse med projektet Restaurering og renovering af Havnegade 5 (RoR).

Udbud i gang

Byggeledelse
Nationalbanken offentliggjorde den 9. juli 2021 de tre ansøgere, der er valgt til at give indledende tilbud på den første del af byggeledelsesopgaven til Havnegade 5. De tre ansøgere er:

MOE med Rønnow Arkitekter, Cubic Group og Artelia
Rambøll
Sweco

Alle tre ansøgere har demonstreret erfaring med strategisk byggeledelse, indgående erfaring med arbejdsmiljøkoordinering og erfaring med tidskoordinering i store komplekse renoveringsopgaver.

Nationalbanken ønsker med dette udbud at indgå en aftale med en byggeleder, der på tværs af alle del-opgaver skal være strategisk byggeleder frem til byggestart. Det vil blandt andet sige at varetage tidsplanlægning og strategisk sparring med projektets totalrådgiver om logistik og bygbarhed. Byggelederen skal også varetage arbejdsmiljøkoordinering frem til indflytning i 2028, og endelig skal byggelederen være byggeleder i forbindelse med etablering af fælles byggeplads, delprojekt Opdriftssikring og i forbindelse med forberedende arbejder.

Afsluttede udbud

Totalrådgiver
Nationalbanken sendte den 10. december 2020 en aftale om totalrådgivning i udbud. Ni tilbud blev modtaget, tre tilbudsgivere blev prækvalificeret, og den 1. juli 2021 udpegede Nationalbanken Totalrådgivergruppen EKJ – Rørbæk Møller som vinder af udbuddet.

Tilmeld dig Nyhedsservice

Du kan tilmelde dig Nationalbankens nyhedsservice, hvis du ønsker at abonnere på nyheder om Nationalbankens restau-rering og renovering af Havnegade 5..

Spørgsmål og svar

 Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som du kan se her.

 Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på under Spørgsmål og svar, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Pressekontakt:
Journalister, der ønsker information om byggeprojektet, er velkomne til at kontakte presserådgiver Ole Mikkelsen på omi@nationalbanken.dk, tlf. 2630 9655.

Projektledelse:
Specifikke og faglige spørgsmål til projektet kan stilles til sektionschef
Ann-Pia Puggaard på apu@nationalbanken.dk, tlf. 2162 0114.