Podcasts


Abstract icon Klimaøkonom Marcus Mølbak Ingholt fortæller om Nationalbankens arbejde med at analysere de økonomiske konsekvenser af klimaforandrin-ger og den grønne omstilling. Nationalbankens podcast behandler aktuelle emner og analyser om økonomi. Bankens økonomer og øvrige eksperter fortæller bl.a. om deres arbejde med at analysere økonomien, overvåge den finansielle stabilitet og udføre pengepolitikken.