Salg af Nets

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2014
Offentligjort den 24. marts 2014

Nationalbanken er tilfreds med den aftale, der i dag er indgået, om salg af Nets til Advent International, Bain Capital og ATP om at erhverve 100 pct. af aktierne i Nets fra den nuværende ejerkreds.

Nationalbanken har i forbindelse med salget lagt særlig vægt på to hensyn, jf. pressemeddelelse af 5. marts 2014. Det ene er videreførelse af dankortet og Betalingsservice. Det andet er hensynet til bevarelse af den fælles, åbne danske betalingsinfrastruktur. Nationalbankens forudsætninger for salget er blevet opfyldt.

Såfremt salget gennemføres på de aftalte vilkår, vil det indebære en regnskabsmæssig kursgevinst på godt 1,3 mia. kr. for Nationalbanken.

Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.