Rentenedsættelse

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2014
Offentligjort den 4. september 2014
Med virkning fra 5. september 2014 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændrede.

Med virkning fra 5. september 2014 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændret.

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har nedsat de pengepolitiske renter med 0,10 procentpoint.

I en situation som den nuværende, hvor de pengepolitiske modparter har et stort placeringsbehov i Nationalbanken, er det de pengepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for kronekursen.

Nationalbankens rentesatser er herefter:

Udlånsrente: 0,20 procent.

Rente på indskudsbeviser: -0,05 procent.

Foliorente: 0,0 procent

Diskonto: 0,0 procent

De pengepolitiske modparters foliorammer vil være uændret med en samlet ramme på 37,5 mia. kr.

Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.