Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2014
Offentligjort den 23. september 2014

Nationalbanken har offentliggjort sin konjunkturvurdering af dansk økonomi. Efter et stærkt 1. kvartal faldt bruttonationalproduktet, BNP, en smule i 2. kvartal. Inddrages udviklingen i bl.a. husholdningernes indkomster og på arbejdsmarkedet tegner der sig et mere positivt billede af fremgangen i økonomien, end når der isoleret fokuseres på BNP-væksten.

"Nationalbanken forventer en styrkelse af det forsigtige opsving, der har været i gang siden 2013, og som gradvis vil blive mere selvbærende," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Der er udsigt til, at underskuddet på de offentlige finanser til næste år kommer til at ligge tæt på de tilladte grænser i EU's vækst- og stabilitetspagt og i budgetloven.

"Det efterlader intet rum for negative overraskelser", siger nationalbankdirektør Lars Rohde og fortsætter: "På nuværende tidspunkt i konjunkturcyklen og med den aktuelle kapacitetssituation på arbejdsmarkedet ville det være ønskeligt, at der var en vis afstand til de tilladte grænser for budgetunderskud."

Nationalbankens prognose

I Nationalbankens nye prognose er væksten revideret ned for 2014 i forhold til prognosen fra juni 2014. Nationalbanken skønner en vækst i BNP på 0,8 pct. i 2014, 1,7 pct. i 2015 og 2,0 pct. i 2016. I forhold til prognosen fra juni er BNP-væksten nedrevideret med 0,7 procentpoint i 2014, 0,1 procentpoint i 2015, mens skønnet for 2016 er uændret.

Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,4 pct. i 2014, 1,3 pct. i 2015 og 1,8 pct. i 2016. Sammenlignet med prognosen fra juni er skønnet for 2014 0,2 procentpoint lavere, 0,3 procentpoint lavere i 2015 og uændret for 2016.

Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.