Stigende privatforbrug og eksport driver de næste års vækst

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2015
Offentligjort den 16. september 2015
Nationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,8 pct. i 2015, 2,1 pct. i 2016 og 1,8 pct. i 2017. Skønnet for 2016 og 2017 er uændret i forhold til prognosen fra juni.

Nationalbanken fastholder sin forventning om, at opsvinget i dansk økonomi fortsætter de kommende år. Ifølge prognosen i Kvartalsoversigten for 3. kvartal 2015 fortsætter væksten med en stigning i BNP på omkring 2 pct. årligt. Det er især eksport og privatforbrug, der vil drive de næste års vækst.

Skønnet for BNP-væksten i år nedjusteres en smule som følge af udviklingen i 2. kvartal. Det grundlæggende vækstbillede er ikke ændret, og prognosen forudsætter, at opsvinget kommer op i fart i 2. halvår.

Den stigende produktion ventes at medføre en forøgelse i beskæftigelsen på 97.000 personer og en reduktion i bruttoledigheden på lidt over 25.000 personer fra 2014 til 2017. Det kan kun realiseres med en væsentlig stigning i arbejdsstyrken, og det er derfor vigtigt, at den økonomiske politik, herunder en ny dagpengereform, fortsat har fokus på at sikre mere arbejdskraft.

Med udsigt til normaliserede konjunkturer i 2017 bør finanspolitikken gradvis tilpasses fra aktuelt at stimulere aktiviteten i økonomien til at virke neutralt. Derfor anbefaler Nationalbanken en opstramning af finanspolitikken, så den strukturelle saldo bringes i balance.

NATIONALBANKENS PROGNOSE

Nationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,8 pct. i 2015, 2,1 pct. i 2016 og 1,8 pct. i 2017. Skønnet for 2016 og 2017 er uændret i forhold til prognosen fra juni. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,3 pct. i 2015, 1,5 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017.

Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.