Mint of Finland valgt til at producere danske mønter fra 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 19. maj 2016

Nationalbanken besluttede i efteråret 2014, at produktionen af sedler og mønter outsources til eksterne leverandører. De nye leverandører af hhv. sedler og mønter skal findes via et udbud. Møntudbuddet blev annonceret i midten af december 2015, mens seddeludbuddet følger senere.

Efter møntudbudsprocessen er Mint of Finland valgt som leverandør af danske mønter fra 2017. Kontrakten er indgået som en rammeaftale for en fireårig periode.

Valget begrundes med, at deres bud samlet set var det mest fordelagtige. Tildelingskriterierne har udover økonomi også omfattet kvalitet og sikkerhed.

Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.