Dansk økonomi på vej ind i højkonjunktur

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 7. december 2016
Abstract icon ​Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) skønnes til 1,0 pct. i år, mens der i de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,4 pct. og 1,5 pct. Det er lidt mindre end i den seneste prognose fra september.

7. december 2016

"Dansk økonomi er inde i et solidt opsving, og med stadig tydeligere tegn på mangel på arbejdskraft bør den strukturelle offentlige saldo bringes i balance i de kommende par år, så finanspolitikken bidrager til at stabilisere udviklingen."

Det siger nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsoversigten i dag.

Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) skønnes til 1,0 pct. i år, mens der i de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,4 pct. og 1,5 pct. Det er lidt mindre end i den seneste prognose fra september.

"De lidt lavere vækstforventninger for de kommende år afspejler altovervejende, at udsigterne for de danske eksportmarkeder er svækket," siger Lars Rohde.

I år trækkes fremgangen i BNP primært af det private forbrug. I de kommende år ventes eksporten i højere grad at trække væksten sammen med privatforbruget.

Prisstigningerne på ejerboliger er dæmpet lidt, men er fortsat høje, særligt i København.

"Prisen på ejerlejligheder i København er høj i forhold til indkomst- og renteniveau, og der er en risiko for, at prisudviklingen er drevet af selvopfyldende forventninger," siger Lars Rohde.

I København vil boligejerne blive ramt relativt hårdere af rentestigninger end boligejere andre steder i landet.

"Det gør det københavnske boligmarked sårbart over for pludselige rentestigninger. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års reale prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald," siger Lars Rohde.

Nationalbanken offentliggør også den halvårlige rapport Finansiel stabilitet, hvor det fremgår, at kreditinstitutternes indtjening holdes oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån. I 1. halvår 2016 var nedskrivningerne på udlån således på det laveste niveau siden finanskrisens begyndelse. Da der løbende vil opstå tab på en del af udlånene, må der på sigt forventes at ske en stigning i de udgiftsførte nedskrivninger.

En robust finansiel sektor er en forudsætning for holdbar vækst. De største institutter opfylder allerede i dag de kapitalkrav, der er vedtaget og gælder fuldt ud fra 2019. Det er dog ikke givet, at kapitaloverdækningen vil være tilstrækkelig i forhold til de krav, der kan komme i fremtiden.

Foruden kapitalkrav er et vigtigt element i en robust regulering af den finansielle sektor, at alle kreditinstitutter – både penge- og realkreditinstitutter – i sidste ende kan afvikles.

"Alle institutter skal kunne afvikles uden store negative konsekvenser for økonomien og den finansielle stabilitet. Der venter stadig et stort stykke arbejde med at få dette element på plads," siger Lars Rohde.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.