Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 29. november 2017

De største banker og realkreditinstitutter kom igennem 1. halvår 2017 med rekordstore overskud. Det har været med til at øge optimismen i den finansielle sektor og føre til højere risikovillighed.

Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

"Flere banker træder på speederen ved at lempe på kreditstandarderne og yde lån til mere sårbare kunder," udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde, der minder om, at en stigende andel af boligejerne har høj gæld i forhold til deres indkomst.

En række indikatorer peger på, at risici i det finansielle system er under opbygning. Det er derfor Nationalbankens vurdering, at forudsætningerne for at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer er til stede. Det er i gode tider, at bankerne skal opbygge bufferen og polstre sig.

Formålet med bufferen er at modvirke de betydelige negative effekter, som uforholdsmæssigt hårde stramninger af kreditgivningen kan have på samfundsøkonomien i perioder med stress i det finansielle system. Når der opstår stress i det finansielle system, skal bufferen frigives. På den måde får bankerne frigivet kapital, som de kan anvende til at opretholde udlånskapaciteten.

Læs hele analysen Finansiel Stabilitet på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.