Hensigtserklæring for efterlevelse af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 29. november 2017

Alle centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) er stærkt engagerede i at støtte og fremme efterlevelse af Foreign Exchange Global Code of Conduct ("kodekset"). I dag har 15 af centralbankerne i ESCB, herunder Danmarks Nationalbank, samtidigt udsendt hensigtserklæringer om at efterleve kodekset. De øvrige ESCB-centralbanker vil gøre dette i 2018. Ved at udsende disse hensigtserklæringer viser ESCB-centralbankerne, at de er engagerede i at efterleve principperne i kodekset, når de agerer på valutamarkedet, og at de sikrer, at deres interne praksis og processer er i overensstemmelse med principperne i kodekset. Med disse hensigtserklæringer understreger de, at principperne i kodekset er vigtige for at fremme integriteten på og det effektive virke af valutamarkedet. For endegyldigt at opfylde kodeksets formål opfordrer ESCB-centralbankerne alle valutamarkedsdeltagere til at efterleve det.

Følgende ESCB-centralbanker udsender hensigtserklæringer i dag: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank og ECB.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

Note: ESCB-centralbankerne består af ECB og de nationale centralbanker (NCB) fra alle EU's medlemsstater, uanset om de har tilsluttet sig euro-samarbejdet eller ej