Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 30. november 2018
​Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

30. november 2018

Væksten i bankernes udlån er svag, men der er stor forskel på udviklingen bankerne imellem. Dertil kommer, at bankernes udlån i forhold størrelsen på den danske økonomi fortsat er på et højt niveau.

Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån.

Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

Ses der alene på bankudlån til husholdninger, så er de faldet i de senere år. Tallene viser, at de største banker har nedbragt deres udlån til husholdninger, mens de mellemstore pengeinstitutter har øget deres udlån.

De mellemstore banker øger bl.a. deres udlån ved at åbne filialer uden for deres traditionelle nærområde. Antallet af bankfilialer har været faldende i flere år, men de mellemstore banker har udvidet med 19 nye filialer i bl.a. Aarhus og København.

"Det er sundt med konkurrence mellem bankerne, men det er vigtigt, at bankerne opretholder et højt niveau for lånestandarder, så de ikke vinder frem på nye markeder på baggrund af overdreven risikotagen," udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde.

De mellemstore banker, der ikke har hovedsæde i København, har øget deres udlån 65 pct. de seneste to et halvt år i vækstområderne.

Læs hele analysen Finansiel Stabilitet på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.