Mobilbetalinger mellem privatpersoner er billigst for samfundet

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 25. februar 2019
​Mobilbetalinger er den billigste betalingsform, når der ses på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem privatpersoner. Det skyldes bl.a., at det er blevet meget udbredt at benytte mobilbetalinger, når regnskabet mellem to personer skal gøres op. Det viser nye analyser, der er baseret på Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark.

25. februar 2019

Mobilbetalinger er den billigste betalingsform, når der ses på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem privatpersoner. Det skyldes bl.a., at det er blevet meget udbredt at benytte mobilbetalinger, når regnskabet mellem to personer skal gøres op.

Det viser nye analyser, der er baseret på Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyserne indgår i en serie, der giver alle indsigt i omkostningerne for samfundet ved forskellige typer betalinger.

"Der er grund til at tro, at de nye og mere bekvemme måder at betale på mellem privatpersoner medfører flere betalinger end tidligere. Med mobilbetalingernes indtog er der de senere år sket et skifte i måden, private betaler til hinanden på. Der er kommet nye betalingsformer til, og udvalget af løsninger kan blive endnu større i fremtiden," siger nationalbankdirektør Per Callesen.

Betalingsrådet har også undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem virksomheder. De løb op i 4,2 mia. kr. i 2016. Kontooverførsler mellem virksomheder er den billigste løsning for samfundet, da de kostede 0,03 øre pr. betalt krone. Indbetalingskort og gentagne opkrævninger var en smule dyrere.

Analyserne fokuserer på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger. Samfundsmæssige omkostninger omfatter det samlede ressourcebrug hos de parter, der er involveret i en betaling. Det er for privatpersoner især værdien af den tid, som de bruger på at gennemføre betalinger, og som kunne være blevet brugt på noget andet, fx at arbejde. Samfundsmæssige omkostninger omfatter ikke parternes overførsler til hinanden og dækker fx ikke det gebyr, forretninger betaler kortindløser for at modtage kortbetalinger.

Betalingsrådet blev etableret af Nationalbanken i 2012 og er et forum for samarbejde på detailbetalingsområdet i Danmark. Serien af analyser om omkostninger ved betalinger kan findes under Betalingsrådet på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.