Den økonomiske politik skal bidrage til en balanceret vækst

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 20. marts 2019
​Dansk økonomi er i en højkonjunktur. Der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men lønningerne stiger fortsat kun behersket. Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et lidt roligere tempo i de kommende år. Stærke økonomiske balancer giver begrundet håb om, at højkonjunkturen ikke følges af en dyb lavkonjunktur, som vi så det i 2000'erne. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,7 pct. i år og næste år, mens væksten ventes at blive 1,6 pct. i 2021.

20. marts 2019

Dansk økonomi er i en højkonjunktur. Der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men lønningerne stiger fortsat kun behersket. Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et lidt roligere tempo i de kommende år. Stærke økonomiske balancer giver begrundet håb om, at højkonjunkturen ikke følges af en dyb lavkonjunktur, som vi så det i 2000'erne.

Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,7 pct. i år og næste år, mens væksten ventes at blive 1,6 pct. i 2021.

"Den økonomiske politik har bidraget til, at højkonjunkturen har udviklet sig på en balanceret måde. Det er vigtigt, at det fortsætter, og at der holdes fast i de reformer, der er gennemført. Dansk økonomi er fortsat i en højkonjunktur, så lavere vækst i de kommende år kræver ikke finanspolitiske lempelser," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

På det seneste er verdensøkonomien bremset lidt op, og risikoen for yderligere opbremsning er øget. Dansk økonomi kan som udgangspunkt godt håndtere en international afmatning. Og hvis Storbritanniens udtræden af EU ender med en hård brexit, vil det efter alt at dømme have begrænset effekt på dansk økonomi som helhed, selv om det vil ramme nogle erhverv hårdt.

"Både virksomheder og husholdninger har betydelig opsparing, og den offentlige økonomi er sund i Danmark. Dansk økonomi kan derfor modstå fald i den udenlandske efterspørgsel. Selv en noget lavere vækst i udlandet vil næppe føre dansk økonomi ud i en dyb lavkonjunktur," siger Lars Rohde.

På arbejdsmarkedet fortsætter de gode nyheder. Flere end 225.000 personer er kommet i beskæftigelse, siden opsvinget tog fart i 2013, hovedsageligt i den private sektor. Det har presset takten i lønstigningerne lidt op, men de danske virksomheder er fortsat konkurrencedygtige.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.