Renteforhøjelse og udvidelse af den ekstraordinære udlånsfacilitet

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 19. marts 2020
Abstract icon ​Med virkning fra 20. marts forhøjes Nationalbankens indskudsbevisrente med 0,15 procentpoint til -0,60 pct. Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens salg af valuta.

19. marts 2020

RENTEÆNDRING

Med virkning fra 20. marts forhøjes Nationalbankens indskudsbevisrente med 0,15 procentpoint til -0,60 pct. Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet. Ændringen sker på baggrund af Nationalbankens salg af valuta.

De øvrige pengepolitiske renter fastholdes uændrede, med udlånsrenten på 0,05 pct., foliorenten på 0,00 pct. og diskontoen på 0,00 pct.

UDLÅNSFACILITET

Nationalbanken har ligeledes besluttet at udvide den ekstraordinære udlånsfacilitet med variabelt forrentede 3-måneders udlån mod pant med henblik på midlertidigt at øge de pengepolitiske modparters adgang til længere finansiering.

Udvidelsen supplerer penge- og realkreditinstitutternes adgang til at optage lån, hvis der skulle blive et behov for længere likviditet. Samtidig forventes en 3-måneders facilitet at kunne understøtte et velfungerende obligationsmarked.

Renten på de ekstraordinære udlån fastsættes til -0,35 pct. Dermed forhøjes renten på 1-uges udlån med 0,15 procentpoint. Renten på 3-månedersfaciliteten er variabel og følger renten på ekstraordinære udlån.

De nye 3-måneders udlån følger de pengepolitiske instrumenter med udløb den sidste bankdag i ugen. 3-måneders udlån udbydes første gang den 27. marts og ugentligt herefter, mens 1-uges udlån fortsat vil blive udbudt første gang den 20. marts. Pengepolitiske modparter kan optage de ekstraordinære udlån gennem Kronos2-systemet.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.