Bankerne ser ind i en svær tid

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 27. maj 2020

27. maj 2020

Nedskrivningerne i de store banker var i første kvartal på det højeste niveau siden finanskrisen, og der er stor usikkerhed om den fremadrettede økonomiske udvikling. Bankernes kapitalisering og likviditet gør, at de i dag er mere robuste, end de var før finanskrisen.

"Bankerne kan godt klare et kraftigt, midlertidigt tilbageslag i økonomien," siger vicedirektør Karsten Biltoft.

I scenarier, hvor den økonomiske nedgang efterfølges af en længerevarende recession, risikerer nogle af landets store systemiske banker at bryde med kravene til deres kapitalbuffere, viser ny stresstest fra Nationalbanken.

Stresstesten viser endvidere, at nogle af de mellemstore banker bryder med minimumskravene til deres kapital i en længerevarende recession.

"Det vil ikke være problematisk for den overordnede finansielle stabilitet, hvis mindre eller mellemstore banker må afvikles som følge af krisen," siger vicedirektør Karsten Biltoft.

For de fleste banker er kravet til nedskrivningsegnede passiver (NEP) det krav, de er tættest på at bryde. Bankerne bør derfor sikre sig en robust overdækning til dette krav.

Nationalbanken mener, at man skal holde fast i det regelsæt, som har sikret, at bankerne er godt forberedt til den nuværende krise. Bankerne kan kun sikre fortsat långivning til kreditværdige kunder så længe, der ikke kan sås tvivl om deres egen tilstand.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.