Genopretning af økonomien kommer til at tage tid

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 17. juni 2020
Abstract icon ​I en ny prognose for dansk økonomi fra Nationalbanken skønnes bruttonationalproduktet, BNP, at falde med 4,1 pct. i år. Næste år ventes der en delvis genopretning af den økonomiske aktivitet, så BNP stiger med 4,2 pct., mens væksten i 2022 bliver 1,6 pct.

17. juni 2020

Det er et historisk hårdt tilbageslag, der har ramt dansk og international økonomi som følge af udbruddet af coronavirus.

I en ny prognose for dansk økonomi fra Nationalbanken skønnes bruttonationalproduktet, BNP, at falde med 4,1 pct. i år. Næste år ventes der en delvis genopretning af den økonomiske aktivitet, så BNP stiger med 4,2 pct., mens væksten i 2022 bliver 1,6 pct.

"Nedlukningen af samfundene har på få måneder skabt høj arbejdsløshed. I nogle lande er den historisk høj. Der er betydelig risiko for, at genopretningen af økonomien bliver langvarig", siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Med genåbningen af økonomien og udfasningen af hjælpepakkerne går dansk økonomi over i en ny fase. Tilpasning til ændrede produktions- og forbrugsmønstre understøttes af de nye tiltag, der er aftalt.

"De finanspolitiske tiltag, der er aftalt på Christiansborg, bidrager til et mere jævnt konjunkturforløb, når hjælpepakkerne udfases. Hvis genopretningen bliver svagere end ventet, kan der være behov for yderligere lempelse næste år og året efter", siger Lars Rohde.

Tiltag bør tilrettelægges, så de gode strukturer, der har bidraget til et sundt udgangspunkt for dansk økonomi, fastholdes.

Dansk økonomi er afhængig af, at danske virksomheder har adgang til velfungerende og købestærke eksportmarkeder. Danmark bør støtte op om international koordinering og samarbejde for at sikre en sund og robust international økonomi. Det er afgørende for dansk vækst og velstand.

Prognosen er behæftet med ekstraordinært stor usikkerhed. Det skyldes, at den økonomiske udvikling i stor udstrækning afhænger af udviklingen i virusudbruddet og behandlingsmulighederne. Dertil kommer, at den økonomiske politik i de store lande også vil have afgørende betydning.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.