Valutafondens undersøgelse af den danske finansielle sektor

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 12. august 2020
Abstract icon ​Den Internationale Valutafond, IMF, har gennemført en dybdegående analyse af det danske finansielle system. Analysen er gennemført i forbindelse med Valutafondens Financial Sector Assessment Program, FSAP, der har til formål at mindske risikoen for finansielle kriser.

12. august 2020

Den Internationale Valutafond, IMF, har gennemført en dybdegående analyse af det danske finansielle system. Analysen er gennemført i forbindelse med Valutafondens Financial Sector Assessment Program, FSAP, der har til formål at mindske risikoen for finansielle kriser. 

Valutafonden vurderer i sin rapport, at det danske finansielle systems modstandskraft er blevet styrket siden den seneste analyse fra 2014. Styrkelsen skyldes især aktivering af makroprudentielle instrumenter, bedre tilsyn med banker og forsikringsselskaber og styrkede rammer for krisehåndtering. 

I forbindelse med rapporten har Valutafonden gennemført en stresstest af de største finansielle institutioner i Danmark. Her er resultaterne på linje med resultaterne i Nationalbankens stresstest, der viser, at de systemiske banker kan klare et hårdt covid-19-scenarie uden at bryde de lovmæssige minimumskrav til deres kapital.

Valutafonden anerkender, at Nationalbanken hurtigt stillede likviditet til rådighed for banker og realkreditinstitutter efter udbruddet af covid-19. 

Valutafonden kommer med en række anbefalinger, som Nationalbanken og andre danske myndigheder vil tage med i det fortsatte arbejde med at sikre en robust finansiel sektor i Danmark. 

Formålet med FSAP er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Danmark er på IMF's liste over lande med en systemisk vigtig finansiel sektor, og IMF analyserer derfor Danmarks finansielle sektor ca. hvert femte år. 

IMF's rapport kan findes på Valutafondens hjemmeside eller via link på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.