Skandinaviske centralbanker i ny aftale

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 12. november 2020
Abstract icon ​Centralbankerne i Danmark, Norge og Sverige har indgået en rammeaftale om valutaswap faciliteter for at styrke det finansielle beredskab i en krisesituation og understøtte den finansielle stabilitet i regionen.

12. november 2020

Centralbankerne i Danmark, Norge og Sverige har indgået en rammeaftale om valutaswap faciliteter for at styrke det finansielle beredskab i en krisesituation og understøtte den finansielle stabilitet i regionen.

Rammeaftalen fastlægger principperne for centralbankernes samarbejde om at udveksle swap i egne valutaer, hvis fx en eller eventuelt flere enkeltbanker i en ekstraordinær situation skulle få behov for likviditet i en anden skandinavisk valuta end hjemlandets.

Rammeaftalen er et resultat af drøftelser siden 2019 mellem de skandinaviske centralbanker. Den komplementerer den samarbejdsaftale vedrørende banker med grænseoverskridende aktiviteter, som de nordiske og baltiske centralbanker underskrev i 2016.

Der er på baggrund af rammeaftalen indgået bilaterale aftaler mellem Danmarks Nationalbank og Norges Bank samt mellem Sveriges Riksbank og Norges Bank om gennemførelsen af valutaswaps. Arbejdet med en aftale mellem Danmarks Nationalbank og Sveriges Riksbank er i gang.

Aftalen kan findes på nationalbanken.dk.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.