Nationalbanken bliver ejer og administrator af ny dansk referencerente

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 27. november 2020

27. november 2020

Nationalbanken overtager ejerskab og administration af den nye referencerente, DESTR, som efter planen lanceres i begyndelsen af 2022 efter en testperiode i 2021. En tilsvarende referencerente ejes og administreres også af centralbanker i flere andre lande.

Referencerenter indgår i en bred vifte af finansielle kontrakter – herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er derfor afgørende for Nationalbanken og det finansielle system i Danmark, at der etableres en kort transaktionsbaseret referencerente på det danske kronemarked, der lever op til internationale standarder.

Datagrundlaget bag DESTR er overnight-indlånstransaktioner, som Nationalbanken indsamler fra en bred gruppe af banker som led i etableringen af en ny statistik for 1-dags pengemarkedsrenter. Det er planen, at statistikken udvides til at omfatte øvrige pengemarkedsrenter og valutahandler de kommende år.

Nationalbanken nedsætter samtidig en arbejdsgruppe med deltagelse fra banksektoren med henblik på at udarbejde et forslag til en overgangsordning og plan for udfasning af den eksisterende korte referencerente, Tom/Next-renten.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.