Danske kroner på ny platform til betalinger

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 8. december 2020

8. december 2020

Siden 2018 har værdipapirhandler i danske kroner primært været afviklet på den europæiske betalings- og værdipapirafviklingsplatform Target Services. Fra og med november 2022 vil Target Services være i stand til at afvikle danske kronebetalinger mellem banker. Derfor har Nationalbanken til hensigt at samle afviklingen af bankernes betalinger og værdipapirhandler i danske kroner på Target Services. Dette indebærer også et tættere samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og andre centralbanker ved hjælp af Target Services:

"Konsolidering af dansk kroneafvikling på Target Services vil bane vejen for et tættere samarbejde med andre centralbanker i Europa samt give skalafordele ved fælles brug af it-platform. Target Services understøtter centralbankernes fælles indsats og samarbejde for at sikre en sikker og effektiv afvikling af betalinger – og modvirker cybertrusler," siger vicedirektør Karsten Biltoft.

Nationalbanken har nøje vurderet Target Services og konkluderet, at systemet imødekommer fremtidige krav og behov til afvikling af bankbetalinger og overførsler. Der er tale om ændringer i den bagvedliggende systemunderstøttelse, og migreringen vil ikke påvirke borgerens mulighed for at gennemføre betalinger. ECB, europæiske centralbanker og repræsentanter for den danske finansielle sektor har været involveret i evalueringsprocessen i 2020 og leveret værdifuldt input. Baseret på denne dialog forventer Nationalbanken at migrere den danske kroneafvikling til den europæiske platform Target Services i løbet af 2024/2025.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.