Øget smittespredning forsinker genopretningen

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 9. december 2020
Abstract icon ​Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022. (Korrektion af tidligere tal).

9. december 2020

Smitten med coronavirus er taget til i styrke siden september, og derfor er der igen indført restriktioner, som skal mindske spredningen. Det forsinker genopretningen af dansk økonomi. Omvendt er den ventede udrulning af en effektiv vaccine rykket nærmere, og dermed også tidspunktet, hvor mange restriktioner forventeligt kan lempes igen.

I store dele af økonomien vendte aktiviteten tilbage i 3. kvartal efter nedlukningen i foråret, og det fik bruttonationalproduktet, BNP, til at stige med 4,9 pct. i forhold til 2. kvartal. Trods den store stigning var BNP fortsat 4,1 pct. lavere end ved indgangen til 2020.

Nationalbanken har opdateret sine skøn for udviklingen i dansk økonomi og forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022.

Vækstudsigterne dækker over en økonomi i to hastigheder. Restriktioner begrænser stadig fx rejser og en del andre tjenesteydelser og forskyder forbruget mod de brancher, som ikke er underlagt restriktioner, og hvor omsætningen i flere tilfælde er betydeligt højere end inden udbruddet af pandemien. Den planlagte udvidelse af BoligJobordningen, der giver mulighed for at trække en række serviceydelser og håndværkerydelser fra i skat, er ikke hensigtsmæssig, da den skubber til aktivitet i erhverv, hvor aktiviteten i forvejen er høj.

"I den nuværende situation er der ikke behov for yderligere finanspolitiske lempelser, da det især øger efterspørgslen i de dele af økonomien, som ikke er underlagt restriktioner," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

For brancher berørt af restriktioner kan der fortsat være behov for midlertidig støtte hen over vinteren. Den offentlige gæld er lav, hvilket i udgangspunktet giver god plads til at yde støtte.

"Støtteordningerne skal ikke have permanent karakter, og med en hurtig udrulning af en effektiv vaccine bør de nuværende støtteordninger ikke have lang levetid," siger Lars Rohde.

Opdatering af udsigter for dansk økonomi kan findes her.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.