Bankerne bør holde krudtet tørt

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 10. december 2020

10. december 2020

Mens økonomien er slået tilbage, har myndighederne tilført ekstra likviditet og ydet økonomisk hjælp til virksomheder. Det har indtil videre understøttet både de finansielle markeder og bankernes kunder.

I takt med at de statslige hjælpepakker udfases, kan kreditinstitutternes tab stige, og kreditkvaliteten på deres udlån svækkes. Det er vigtigt, at institutterne løbende sikrer, at de har hensat tilstrækkeligt til at håndtere den forværrede situation.

Kreditinstitutterne er indtil nu sluppet nådigt igennem krisen. Men usikkerheden er fortsat meget stor, og institutterne bør være tilbageholdende med at planlægge udbyttebetalinger.

I det hårdeste scenario i Nationalbankens stresstest bryder nogle systemiske banker med kravene til deres kapitalbuffere. De fleste banker er dog, bl.a. i kraft af tilbageholdte udbytter og stoppede aktietilbagekøb, bedre kapitaliserede end tidligere og dermed bedre rustet mod stress.

Læs mere i to nye analyser om den finansielle stabilitet i Danmark på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til kommunikations- og presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 2630 9653.