De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 21. januar 2021
Abstract icon ​De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

21. januar 2021

De nordisk-baltiske lande har på eget initiativ bedt IMF om at analysere de vigtigste trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering i regionen set i lyset af den indbyrdes sammenhæng i de finansielle systemer og især de mange grænseoverskridende netværk og relationer mellem bankerne i den nordisk-baltiske region. IMF har et omdømme som en betroet og uafhængig rådgiver i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML/CFT), og inddragelse af IMF giver landene mulighed for at få analyseret risiciene i regionen som helhed, analyseret fremskridt for at reducere risici og få anbefalinger til den fremtidige indsats.

IMF påbegynder arbejdet i januar 2021 og forventes at fremlægge sine resultater i midten af 2022. Analysen omfatter følgende otte lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.