Hurtig genopretning er muligt, når restriktioner lempes

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 17. marts 2021
Abstract icon ​En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner. Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger med 1,4 pct. i år. 4,5 pct. i 2022 og 2,2 pct. i 2023.

17. marts 2021

En gradvis genåbning af samfundet er indledt, men store dele af dansk økonomi hæmmes fortsat af restriktioner. Befolkningens mulighed for køb af serviceydelser som fx restaurantbesøg er begrænset af restriktionerne. Der er gode forudsætninger for en hurtig genopretning af økonomien: Vaccinationen af befolkningen, store opsparinger, udbetalingen af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver grobund for en kraftig stigning i aktiviteten, når økonomien i mindre grad begrænses af restriktioner.

Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 1,4 pct. Vækstraten holdes nede af det meget lave aktivitetsniveau i 1. kvartal. Aktiviteten ventes at tage kraftigt til i løbet af året, efterhånden som befolkningen vaccineres, og restriktionerne forventeligt lempes. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige henholdsvis 4,5 og 2,2 pct.

"Der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, som kan blive markant stærkere eller svagere end i vores prognose. Der kan derfor blive behov for at stramme eller lempe den planlagte finanspolitik, når restriktionerne løftes. Og det er vigtigt at være forberedt på begge dele," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Restriktionerne har ført til en økonomi i flere hastigheder. De begrænsede muligheder for fx shopping, cafe- og restaurantbesøg og turisme har ramt disse erhverv hårdt. I andre dele af økonomien er aktiviteten vendt tilbage eller er endnu højere, end før pandemien ramte. Det gælder bl.a. supermarkeder, boligmarkedet og byggeriet, som oplever høj efterspørgsel.

"Bred finanspolitisk stimuli er uhensigtsmæssige, imens der er restriktioner. Det lægger yderligere pres på sektorer, hvor aktiviteten allerede er høj. For eksempel oplever bygge- og anlægssektoren begyndende mangel på arbejdskraft. Derfor er BoligJobordningen heller ikke hensigtsmæssig i den nuværende situation," siger Lars Rohde.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.