Risici under opbygning i kreditinstitutterne

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 27. maj 2021
Abstract icon ​Der er tegn på øgede risici i institutternes boligudlån. De danske boligejeres bruttogæld i forhold til indkomst ligger blandt de højeste i verden, og udlånet til boligejerne er fortsat stigende. Kreditinstitutterne har også givet flere boligkøbere afdragsfrihed. I 2020 udgjorde afdragsfrie lån lidt under halvdelen af alle nyudlån til højt gældsatte boligejere.

27. maj 2021

Der er tegn på øgede risici i institutternes boligudlån. De danske boligejeres bruttogæld i forhold til indkomst ligger blandt de højeste i verden, og udlånet til boligejerne er fortsat stigende. Kreditinstitutterne har også givet flere boligkøbere afdragsfrihed. I 2020 udgjorde afdragsfrie lån lidt under halvdelen af alle nyudlån til højt gældsatte boligejere.

"Den høje fart på boligmarkedet giver anledning til bekymring. Derfor er der grund til at se på en stramning af lånereglerne for at begrænse sårbarheden over for senere boligprisfald. Højere udbetalingskrav og krav om afdrag for højt gældsatte boligejere er blandt de tiltag, som bør overvejes," siger vicedirektør i Nationalbanken Karsten Biltoft.

Bankerne er klar til den igangværende genopretning af økonomien, viser ny analyse fra Nationalbanken. Bankernes udlån til de hårdt ramte virksomheder er begrænset, og der er hensat midler til at håndtere tab. Forventning om fortsat genopretning og den igangværende risikoopbygning gør, at kravet til bankernes kapital bør genopbygges ved at hæve den kontracykliske kapitalbuffer.

I det tilfælde, at økonomien skulle blive ramt af en hård recession, kan enkelte banker komme til at mangle kapital, viser en ny stresstest fra Nationalbanken. Enkelte institutter bør på den baggrund overveje deres kapitalisering.

Henvendelse kan rettes til presse- og kommunikationsrådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.