Høj vækst i vente for dansk økonomi de kommende år

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 23. juni 2021
Abstract icon ​Genåbningen af dansk økonomi er i fuld gang. Den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien, og dansk økonomi er understøttet af et stærkt opsving i den private efterspørgsel. Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct.

23. juni 2021

Genåbningen af dansk økonomi er i fuld gang. Mange restriktioner er lempet, og antallet af indlagte med corona på hospitaler er faldet betydeligt. Den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien, og dansk økonomi er understøttet af et stærkt opsving i den private efterspørgsel.

Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct., og økonomien vil dermed være i en mild højkonjunktur. Fremgangen resten af året og næste år ventes at blive drevet af privatforbruget, der understøttes af store opsparinger. Dertil kommer en yderligere fremgang i eksporten, som løftes af hurtig genopretning på eksportmarkederne.

"Den økonomiske politik har i høj grad bidraget til at holde hånden under virksomheder og husholdninger under nedlukningerne. Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage efter genåbningen, og efterspørgslen er stærk. Samtidig er der tegn på opbygning af flaskehalse i industri og byggeri. Det er tid til at tilpasse den ekstraordinære finanspolitiske støtte til økonomien, og regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken mere end planlagt, da økonomien er på vej mod en mild højkonjunktur," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Priserne på boliger er steget kraftigt siden sommeren 2020. Prisstigningerne har været understøttet af stigende indkomster under pandemien, bl.a. som følge af hjælpepakker. Samtidig har renterne været lave, men prisstigningerne har været kraftigere, end indkomst- og renteudviklingen tilsiger.

"Krav om afdrag for de mest gældsatte boligejere og en reduktion af rentefradrag kan mindske sårbarheden ved store udsving på boligmarkedet og forebygge en uholdbar risikoopbygning. Det vil styrke robustheden af dansk økonomi. Det er et godt tidspunkt nu at indføre sådanne strukturelle tiltag," siger Lars Rohde.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.