ECB's nye pengepolitiske strategi ændrer ikke Nationalbankens pengepolitik

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 8. juli 2021

8. juli 2021

Den Europæiske Centralbank, ECB, har i dag annonceret ændringer til sin pengepolitiske strategi. Det fremgår, at ECB fremover vil have en symmetrisk inflationsmålsætning på 2 pct. ECB annoncerede også forskellige tiltag til, hvordan den fremover vil tage højde for klimaforandringer og den grønne omstilling i udformningen af dens politik.

Ændringerne i ECB's pengepolitiske strategi influerer ikke på, hvordan Nationalbanken implementerer pengepolitikken. "ECB's tilpasning af inflationsmålsætningen får ingen betydning for den måde, som Nationalbanken fører fastkurspolitik på. En stabil kronekurs overfor euroen tjener Danmark bedst," siger nationalbankdirektør Lars Rohde. Nationalbanken vil i en kommende analyse belyse, hvad ændringerne i ECB's pengepolitiske strategi betyder for dansk økonomi.

Nationalbanken er enig i, at klimaforandringer og grøn omstilling kan påvirke prisstabiliteten og den finansielle stabilitet. Nationalbankens rolle og arbejde i relation til klimaforandringer og bæredygtighed uddybes i denne nylige analyse.

Henvendelse kan rettes til kommunikations- og presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.