Stigende renter og priser kan udfordre bankernes kunder

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2022
Offentligjort den 9. juni 2022

9. juni 2022

De danske boligejere vælger i stigende grad mere risikable lån. Boligudlånet drives således fortsat af lån med afdragsfrihed, og variabel rente er blevet mere udbredt, viser en ny analyse af stabiliteten i den finansielle sektor.

De mange afdragsfrie lån er et strukturelt problem, fordi de gør boligejerne mere sårbare over for et senere fald i boligpriserne. Krav om større udbetaling og krav om afdrag på lån til boligejere med høj belåningsgrad er begge tiltag, der kan bidrage til et mere robust boligmarked.

"Vi skal være opmærksomme på risikoen ved, at vi får flere afdragsfrie og variabelt forrentede lån. Vi ser, at renterne på boliglån er på vej op, og vi ved, at boligpriserne også kan falde," siger Peter E. Storgaard, der er chef for afdelingen Finansiel Stabilitet i Nationalbanken.

"Stigende renter og priser kan desuden udfordre nogle erhvervskunder. Selvom bankerne er klar til at håndtere dette, er det vigtigt, at de holder fast i en grundig kreditvurdering," siger Peter E. Storgaard.

De store kreditinstitutters indtjening gik frem i 2021 efter flere år med faldende resultater, viser analysen. Udbruddet af krig i Ukraine har ikke ledt til nedjusteringer af institutternes forventninger til indtjeningen i 2022. Basisindtjeningen har for flere institutter vist fremgang i 1. kvartal 2022, og flere har opjusteret resultatforventningerne.

Nationalbankens stresstest af bankerne viser, at enkelte store kreditinstitutter i en hård recession kommer tæt på kravene til kapitalbuffere. De har derfor brug for deres nuværende kapitaloverdækning til at modstå stress.

Journalister kan kontakte kommunikations- og presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066 eller tehj@nationalbanken.dk.