Renteforhøjelse

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2022
Offentligjort den 8. september 2022
Abstract icon ​Med virkning fra 9. september 2022 forhøjer Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser og renten på udlån med 0,75 procentpoint. Derudover forhøjes diskontoen med 0,65 procentpoint.

8. september 2022

Med virkning fra 9. september 2022 forhøjer Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser og renten på udlån med 0,75 procentpoint. Derudover forhøjes diskontoen med 0,65 procentpoint.

Renteforhøjelsen sker som følge af, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har forhøjet sin toneangivende pengepolitiske rente, renten på indlånsfaciliteten, med 0,75 procentpoint. Dermed holdes det pengepolitiske rentespænd uændret.

Nationalbankens rentesatser er herefter:

Foliorenten: 0,65 procent p.a.

Renten på indskudsbeviser: 0,65 procent p.a.

Udlånsrenten: 0,80 procent p.a.

Diskontoen: 0,65 procent p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.