Stram økonomisk politik er nødvendig for at få inflationen ned

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2023
Offentligjort den 15. marts 2023
Abstract icon ​Nationalbanken forventer, at inflationen falder til 4,0 pct. i år fra 8,5 pct. sidste år. I 2024 og 2025 ventes inflationen at blive henholdsvis 3,6 pct. og 3,0 pct. Nationalbanken mener, at der er behov for en stram økonomisk politik for at få inflationen ned.

15. marts 2023

Der er behov for en stram økonomisk politik for at få inflationen ned. Pengepolitikken er allerede strammet kraftigt, og den ventes at blive strammet yderligere. Regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken, hvis risikoen for en selvstændig dansk løn-pris-spiral stiger yderligere.

Det konkluderer Nationalbanken i en ny analyse af dansk økonomi, som påpeger, at inflationen vil falde betydeligt i år, men at høje lønstigninger kan forsinke tidspunktet for, hvornår inflationen kommer tilstrækkeligt ned.

"Danmark og hele euroområdet står over for de samme udfordringer i forhold til at få inflationen ned. Begge steder er der udsigt til høje lønstigninger, og vedvarende lønstigninger i den størrelseorden er ikke foreneligt med lav og stabil inflation på længere sigt," siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Nationalbanken forventer, at inflationen falder til 4,0 pct. i år fra 8,5 pct. sidste år. I 2024 og 2025 ventes inflationen at blive henholdsvis 3,6 pct. og 3,0 pct. Det ventede fald i inflationen i år kan først og fremmest tilskrives faldende energipriser.

"Der er ikke plads til at øge presset i dansk økonomi. En stramning af finanspolitikken kan blive aktuel, hvis der opstår tegn på øget risiko for en selvstændig dansk løn-pris-spiral, " siger Christian Kettel Thomsen.

Nationalbanken forventer i en ny prognose, at bruttonationalproduktet, BNP, stiger 0,9 pct. i år, 1,2 pct. i 2024 og 1,2 pct. i 2025. Væksten i år dækker dog over et betydeligt løft fra produktionen i medicinalindustrien, som ikke vurderes at øge beskæftigelsen eller kapacitetspresset i økonomien. Underliggende forventes et lille fald i BNP i Danmark igennem 2023 i takt med, at virkningen af centralbankernes renteforhøjelser tager til og dæmper væksten i Danmark og i udlandet.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.