Kalender

Dato for begivenhed Titel
22-01-2020

Statsfinanser og statsgæld, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
22-01-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,50 pct. Danske Stat 2029 og 0,10 pct. Danske Stat 2030i.

Læs mere
28-01-2020

Bank og realkredit, balancer - december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2020

Bank og realkredit, renter - december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
29-01-2020

Porteføljeinvesteringer, december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-01-2020

Værdipapirer, december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-01-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
30-01-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
31-01-2020

Investeringsforeninger, december 2019

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-01-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-02-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020.

Læs mere
05-02-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-02-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-02-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-02-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
13-02-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
14-02-2020

Direkte investeringer, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
19-02-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
24-02-2020

Statsfinanser og statsgæld, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-02-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-02-2020

Bank og realkredit, balancer - januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-02-2020

Bank og realkredit, renter - januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-02-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20 / II og Skatkammerbevis 20 / III.

Læs mere
28-02-2020

Porteføljeinvesteringer, januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-02-2020

Værdipapirer, januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-02-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-03-2020

Betalingsstatistik, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
03-03-2020

Investeringsforeninger, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
03-03-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2020.

Læs mere
04-03-2020

Forsikring og pension, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
04-03-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
05-03-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-03-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-03-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/II og Skatkammerbevis 20/III.

Læs mere
12-03-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
18-03-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-03-2020

Statsfinanser og statsgæld, februar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
25-03-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
26-03-2020

Bank og realkredit, renter - februar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
26-03-2020

Bank og realkredit, balancer - februar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-03-2020

Værdipapirer, februar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
27-03-2020

Porteføljeinvesteringer, februar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
31-03-2020

Investeringsforeninger, februar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-03-2020

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
31-03-2020

Finansielle konti, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
31-03-2020

Financial Soundness Indicators, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
31-03-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-04-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2020.

Læs mere
06-04-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-04-2020

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
08-04-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
27-04-2020

Statsfinanser og statsgæld, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
30-04-2020

Bank og realkredit, balancer - marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
30-04-2020

Bank og realkredit, renter - marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
30-04-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-05-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020.

Læs mere
02-06-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020.

Læs mere
02-07-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020.

Læs mere
04-08-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020.

Læs mere
02-09-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020.

Læs mere
02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020.

Læs mere
03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020.

Læs mere
02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020.

Læs mere
05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020.

Læs mere