Kalender

Dato for begivenhed Titel
15-04-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/II, Skatkammerbevis 20/III, Skatkammerbevis 20/IV og Skatkammerbevis 21/I.

Læs mere
16-04-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-04-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
27-04-2020

Statsfinanser og statsgæld, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-04-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
29-04-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/II, Skatkammerbevis 20/III, Skatkammerbevis 20/IV og Skatkammerbevis 21/I.

Læs mere
30-04-2020

Bank og realkredit, balancer - marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
30-04-2020

Bank og realkredit, renter - marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
30-04-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-05-2020

Værdipapirer, marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
01-05-2020

Porteføljeinvesteringer, marts 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
04-05-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020.

Læs mere
05-05-2020

Investeringsforeninger, marts 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
05-05-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-05-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, april 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
11-05-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
13-05-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/III, Skatkammerbevis 20/IV og Skatkammerbevis 21/I.

Læs mere
14-05-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
15-05-2020

Direkte investeringer, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
20-05-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
27-05-2020

Statsfinanser og statsgæld, april 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-05-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt:Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-05-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20 / III, Skatkammerbevis 20 / IV og Skatkammerbevis 21/I.

Læs mere
29-05-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-06-2020

Betalingsstatistik, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-06-2020

Bank og realkredit, balancer - april 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
02-06-2020

Bank og realkredit, renter - april 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
02-06-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2020.

Læs mere
03-06-2020

Porteføljeinvesteringer, april 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
03-06-2020

Værdipapirer, april 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
03-06-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-06-2020

Forsikring og pension, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
08-06-2020

Investeringsforeninger, april 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
08-06-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-06-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
17-06-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
24-06-2020

Statsfinanser og statsgæld, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
29-06-2020

Bank og realkredit, balancer - maj 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
29-06-2020

Bank og realkredit, renter - maj 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
30-06-2020

Finansielle konti, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-06-2020

Financial Soundness Indicators, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-06-2020

Porteføljeinvesteringer, maj 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
30-06-2020

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-06-2020

Værdipapirer, maj 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-06-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-07-2020

Investeringsforeninger, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-07-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2020.

Læs mere
06-07-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-07-2020

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
09-07-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-07-2020

Statsfinanser og statsgæld, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-07-2020

Bank og realkredit, balancer - juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-07-2020

Bank og realkredit, renter - juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-07-2020

Porteføljeinvesteringer, juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-07-2020

Værdipapirer, juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-07-2020

Investeringsforeninger, juni 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-07-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-08-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020.

Læs mere
02-09-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020.

Læs mere
02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020.

Læs mere
03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020.

Læs mere
02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020.

Læs mere
05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020.

Læs mere