Kalender

Dato for begivenhed Titel
22-09-2020

Statsfinanser og statsgæld, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-09-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: 0,50 pct. Danske Stat 2029 mod tilbagekøb af 0,50 pct. Danske Stat 2027. Maksimum (udstedelse): nominelt 1,0 mia.kr.

Læs mere
23-09-2020

Pressemøde 23. september 2020

Nationalbanken holder pressemøde, hvor analyserne 'Udsigter for dansk økonomi' og 'Monetære og finansielle tendenser' præsenteres. Analyserne offentliggøres kl. 9.30.

Læs mere
25-09-2020

Bank og realkredit, balancer - august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-09-2020

Bank og realkredit, renter - august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-09-2020

Porteføljeinvesteringer, august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-09-2020

Værdipapirer, august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-09-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
30-09-2020

Investeringsforeninger, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-09-2020

Finansielle konti, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-09-2020

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-09-2020

Financial Soundness Indicators, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-09-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020.

Læs mere
06-10-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-10-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
08-10-2020

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
09-10-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-10-2020

Direkte investeringer, beholdning – 2019

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
14-10-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
15-10-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
21-10-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-10-2020

Statsfinanser og statsgæld, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-10-2020

Bank og realkredit, renter - september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2020

Bank og realkredit, balancer - september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-10-2020

Porteføljeinvesteringer, september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-10-2020

Værdipapirer, september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-10-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
29-10-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
30-10-2020

Investeringsforeninger, september 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-10-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-11-2020

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020.

Læs mere
04-11-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
05-11-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-11-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-11-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
12-11-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
13-11-2020

Direkte investeringer, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
18-11-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-11-2020

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
25-11-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
26-11-2020

Bank og realkredit, balancer - oktober 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-11-2020

Bank og realkredit, renter - oktober 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-11-2020

Porteføljeinvesteringer, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
27-11-2020

Værdipapirer, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
27-11-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21 / I, Skatkammerbevis 21 / II, Skatkammerbevis 21 / III og Skatkammerbevis 21 / IV.

Læs mere
30-11-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere
01-12-2020

Investeringsforeninger, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020.

Læs mere
03-12-2020

Forsikring og pension, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
04-12-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-12-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-12-2020

Statsfinanser og statsgæld, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-12-2020

Finansielle konti, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
23-12-2020

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
23-12-2020

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-12-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere
05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020.

Læs mere