Kalender

Dato for begivenhed Titel
20-11-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,25 pct. Danske Stat 2022 og 0,50 pct. Danske Stat 2029.

Læs mere
22-11-2019

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
26-11-2019

Forsikring og pension, 3. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
27-11-2019

Bank og realkredit, balancer - oktober 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-11-2019

Bank og realkredit, renter - oktober 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-11-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt:Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-11-2019

Porteføljeinvesteringer, oktober 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-11-2019

Værdipapirer, oktober 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-11-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
29-11-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-12-2019

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-12-2019

Investeringsforeninger, oktober 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
03-12-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019.

Læs mere
04-12-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
05-12-2019

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-12-2019

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-12-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
18-12-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
20-12-2019

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
20-12-2019

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
20-12-2019

Finansielle konti, 3. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
20-12-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
23-12-2019

Statsfinanser og statsgæld, november 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
30-12-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-01-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019.

Læs mere
06-01-2020

Bank og realkredit, balancer - november 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
06-01-2020

Bank og realkredit, renter - november 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
07-01-2020

Porteføljeinvesteringer, november 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
07-01-2020

Investeringsforeninger, november 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
07-01-2020

Værdipapirer, november 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
07-01-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-01-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-01-2020

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2019

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
09-01-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
15-01-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
16-01-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-01-2020

Statsfinanser og statsgæld, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
22-01-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
28-01-2020

Bank og realkredit, balancer - december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2020

Bank og realkredit, renter - december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
29-01-2020

Porteføljeinvesteringer, december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-01-2020

Værdipapirer, december 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-01-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
30-01-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/I og Skatkammerbevis 20/II.

Læs mere
31-01-2020

Investeringsforeninger, december 2019

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-01-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
06-02-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-02-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-02-2020

Direkte investeringer, 4. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
24-02-2020

Statsfinanser og statsgæld, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-02-2020

Bank og realkredit, balancer - januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-02-2020

Bank og realkredit, renter - januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-02-2020

Porteføljeinvesteringer, januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-02-2020

Værdipapirer, januar 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-02-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere