Kalender

Dato for begivenhed Titel
22-10-2021

Statsfinanser og statsgæld, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-10-2021

Bank og realkredit, balancer - september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2021

Bank og realkredit, renter - september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-10-2021

Porteføljeinvesteringer, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-10-2021

Værdipapirer, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-10-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/IV, Skatkammerbevis 22/I Skatkammerbevis 22/II og Skatkammerbevis 22/III.

Læs mere
29-10-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-11-2021

Investeringsforeninger, september 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
01-11-2021

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-11-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021.

Læs mere
03-11-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-11-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-11-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
10-11-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
11-11-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I Skatkammerbevis 22/II og Skatkammerbevis 22/III.

Læs mere
12-11-2021

Direkte investeringer, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
17-11-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-11-2021

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
24-11-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-11-2021

Bank og realkredit, renter - oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-11-2021

Bank og realkredit, balancer - oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-11-2021

Porteføljeinvesteringer, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
26-11-2021

Værdipapirer, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-11-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV.

Læs mere
30-11-2021

Investeringsforeninger, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-11-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-12-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021.

Læs mere
03-12-2021

Forsikring og pension, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
06-12-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-12-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-12-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
15-12-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV.

Læs mere
16-12-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-12-2021

Bank og realkredit, balancer - november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2021

Statsfinanser og statsgæld, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
22-12-2021

Bank og realkredit, renter - november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
23-12-2021

Finansielle konti, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
23-12-2021

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
23-12-2021

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
29-12-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV.

Læs mere
30-12-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-01-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021.

Læs mere
05-01-2022

Værdipapirer, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
05-01-2022

Porteføljeinvesteringer, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
06-01-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-01-2022

Investeringsforeninger, november 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
10-01-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
10-01-2022

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2021

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
24-01-2022

Statsfinanser og statsgæld, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-01-2022

Bank og realkredit, renter - december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-01-2022

Bank og realkredit, balancer - december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2022

Værdipapirer, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-01-2022

Porteføljeinvesteringer, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
31-01-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere