Kalender

Dato for begivenhed Titel
04-10-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2022

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2022.

Læs mere
05-10-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,00 pct. Danske Stat 2024 og 0,00 pct. Danske Stat 2031.

Læs mere
06-10-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-10-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
10-10-2022

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2022

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
12-10-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/IV og Skatkammerbevis 23/I.

Læs mere
13-10-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
14-10-2022

Direkte investeringer, beholdning - 2021

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
19-10-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
24-10-2022

Statsfinanser og statsgæld, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-10-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-10-2022

Bank og realkredit, balancer - september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2022

Bank og realkredit, renter - september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-10-2022

Porteføljeinvesteringer, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-10-2022

Værdipapirer, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-10-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/IV og Skatkammerbevis 23/I.

Læs mere
31-10-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-11-2022

Investeringsforeninger, september 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
01-11-2022

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-11-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
02-11-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2022.

Læs mere
04-11-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-11-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-11-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
11-11-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/I.

Læs mere
14-11-2022

Direkte investeringer, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
16-11-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-11-2022

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-11-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-11-2022

Bank og realkredit, renter - oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-11-2022

Bank og realkredit, balancer - oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-11-2022

Værdipapirer, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-11-2022

Porteføljeinvesteringer, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-11-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/I og Skatkammerbevis 23/II.

Læs mere
30-11-2022

Investeringsforeninger, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-11-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-12-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2022

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2022.

Læs mere
05-12-2022

Forsikring og pension, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
06-12-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-12-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-12-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-12-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I og Skatkammerbevis 23/II.

Læs mere
15-12-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-12-2022

Bank og realkredit, renter - november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2022

Bank og realkredit, balancer - november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2022

Statsfinanser og statsgæld, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-12-2022

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
23-12-2022

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
23-12-2022

Finansielle konti, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
29-12-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/I og Skatkammerbevis 23/II.

Læs mere
30-12-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-01-2023

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2022

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2022.

Læs mere
04-01-2023

Værdipapirer, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
04-01-2023

Porteføljeinvesteringer, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
05-01-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
06-01-2023

Investeringsforeninger, november 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
09-01-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-01-2023

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2022

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
23-01-2023

Statsfinanser og statsgæld, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-01-2023

Bank og realkredit, balancer - december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-01-2023

Bank og realkredit, renter - december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-01-2023

Værdipapirer, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
27-01-2023

Porteføljeinvesteringer, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
31-01-2023

Investeringsforeninger, december 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-01-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere