Kalender

Dato for begivenhed Titel
21-04-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,10 pct. Danske Stat 2030 og 0,00 pct. Danske Stat 2031.

Læs mere
27-04-2021

Statsfinanser og statsgæld, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-04-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-04-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV og Skatkammerbevis 22/I.

Læs mere
29-04-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-05-2021

Bank og realkredit, balancer - marts 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
03-05-2021

Betalingsstatistik, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
03-05-2021

Bank og realkredit, renter - marts 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
04-05-2021

Værdipapirer, marts 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
04-05-2021

Porteføljeinvesteringer, marts 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
04-05-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021.

Læs mere
05-05-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-05-2021

Investeringsforeninger, marts 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
06-05-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, april 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-05-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-05-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV og Skatkammerbevis 22/I.

Læs mere
13-05-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
18-05-2021

Direkte investeringer, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
19-05-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
26-05-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-05-2021

Statsfinanser og statsgæld, april 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-05-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV, Skatkammerbevis 22/I og Skatkammerbevis 22/II.

Læs mere
31-05-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-06-2021

Bank og realkredit, renter - april 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
01-06-2021

Bank og realkredit, balancer - april 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
02-06-2021

Porteføljeinvesteringer, april 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
02-06-2021

Værdipapirer, april 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
02-06-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
02-06-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021.

Læs mere
03-06-2021

Forsikring og pension, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
04-06-2021

Investeringsforeninger, april 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
04-06-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-06-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-06-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV, Skatkammerbevis 22/I og Skatkammerbevis 22/II.

Læs mere
10-06-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
16-06-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-06-2021

Statsfinanser og statsgæld, maj 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-06-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-06-2021

Bank og realkredit, balancer - maj 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-06-2021

Bank og realkredit, renter - maj 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-06-2021

Værdipapirer, maj 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-06-2021

Porteføljeinvesteringer, maj 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-06-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV, Skatkammerbevis 22/I og Skatkammerbevis 22/II.

Læs mere
30-06-2021

Investeringsforeninger, maj 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-06-2021

Financial Soundness Indicators, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-06-2021

Finansielle konti, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-06-2021

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-06-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-07-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021.

Læs mere
06-07-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-07-2021

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2021

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
09-07-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-07-2021

Statsfinanser og statsgæld, juni 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-07-2021

Bank og realkredit, renter - juni 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-07-2021

Bank og realkredit, balancer - juni 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-07-2021

Værdipapirer, juni 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-07-2021

Porteføljeinvesteringer, juni 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
30-07-2021

Investeringsforeninger, juni 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-07-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-08-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021.

Læs mere
02-09-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021.

Læs mere
04-10-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021.

Læs mere
02-11-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021.

Læs mere
02-12-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021.

Læs mere
04-01-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021.

Læs mere