Kalender

Dato for begivenhed Titel
06-06-2023

Forsikring og pension, april 2023, inklusive hensættelser 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
07-06-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-06-2023

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 1,75 pct. Danske Stat 2025 og 2,25 pct. Danske Stat 2033.

Læs mere
09-06-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
13-06-2023

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
14-06-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/III og Skatkammerbevis 23/IV.

Læs mere
21-06-2023

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-06-2023

Statsfinanser og statsgæld, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-06-2023

Bank og realkredit, renter - maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-06-2023

Bank og realkredit, balancer - maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-06-2023

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
29-06-2023

Porteføljeinvesteringer, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-06-2023

Værdipapirer, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-06-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/III og Skatkammerbevis 23/IV.

Læs mere
30-06-2023

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-06-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
30-06-2023

Finansielle konti, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-06-2023

Financial Soundness Indicators, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-06-2023

Investeringsforeninger, maj 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
03-07-2023

Forsikring og pension, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer, afkast samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
05-07-2023

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-07-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-07-2023

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2023

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
10-07-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-07-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/III og Skatkammerbevis 23/IV

Læs mere
19-07-2023

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
24-07-2023

Statsfinanser og statsgæld, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-07-2023

Bank og realkredit, balancer - juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-07-2023

Bank og realkredit, renter - juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-07-2023

Porteføljeinvesteringer, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-07-2023

Værdipapirer, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-07-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/III og Skatkammerbevis 23/IV

Læs mere
31-07-2023

Investeringsforeninger, juni 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-07-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-08-2023

Forsikring og pension, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer, afkast samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
01-08-2023

Betalingsstatistik, 2. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
04-08-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-08-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-08-2023

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
14-08-2023

Direkte investeringer, 2. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
16-08-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/IV.

Læs mere
17-08-2023

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-08-2023

Statsfinanser og statsgæld, juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-08-2023

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
25-08-2023

Bank og realkredit, balancer - juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-08-2023

Bank og realkredit, renter - juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-08-2023

Værdipapirer, juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-08-2023

Porteføljeinvesteringer, juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-08-2023

Investeringsforeninger, juli 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-08-2023

Forsikring og pension, juli 2023, inklusive hensættelser 2. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
30-08-2023

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 23/IV og Skatkammerbevis 24/I.

Læs mere
31-08-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere