Kalender

Dato for begivenhed Titel
30-11-2021

Investeringsforeninger, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-11-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-12-2021

Finansiel stabilitet og Stresstest 2. halvår 2021

Nationalbanken offentliggør analyserne Finansiel Stabilitet og Stresstest torsdag den 2. december kl. 8.00 og inviterer derfor til en pressebriefing kl. 8.30 på Langelinie Allé 47, 2100 København Ø. Pressebriefingen kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til kommunikation@nationalbanken.dk. Husk billedlegitimation og gyldigt coronapas ved fremmøde.

Læs mere
02-12-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021.

Læs mere
03-12-2021

Forsikring og pension, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
06-12-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-12-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-12-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
15-12-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV.

Læs mere
16-12-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-12-2021

Bank og realkredit, balancer - november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2021

Statsfinanser og statsgæld, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
22-12-2021

Bank og realkredit, renter - november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
23-12-2021

Finansielle konti, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
23-12-2021

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
23-12-2021

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
29-12-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV.

Læs mere
30-12-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-01-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021.

Læs mere
05-01-2022

Værdipapirer, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
05-01-2022

Porteføljeinvesteringer, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
05-01-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-01-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-01-2022

Investeringsforeninger, november 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
10-01-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
10-01-2022

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2021

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
12-01-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV

Læs mere
13-01-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
19-01-2022

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
24-01-2022

Statsfinanser og statsgæld, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-01-2022

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-01-2022

Bank og realkredit, renter - december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-01-2022

Bank og realkredit, balancer - december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2022

Værdipapirer, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-01-2022

Porteføljeinvesteringer, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-01-2022

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 22/I, Skatkammerbevis 22/II, Skatkammerbevis 22/III og Skatkammerbevis 22/IV

Læs mere
31-01-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-02-2022

Betalingsstatistik, 4. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
01-02-2022

Investeringsforeninger, december 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
04-02-2022

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-02-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-02-2022

Direkte investeringer, 4. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
22-02-2022

Statsfinanser og statsgæld, januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
25-02-2022

Bank og realkredit, renter - januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-02-2022

Bank og realkredit, balancer - januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-02-2022

Porteføljeinvesteringer, januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-02-2022

Værdipapirer, januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-02-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere