Kalender

Dato for begivenhed Titel
06-07-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-07-2020

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
08-07-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/III, Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I og Skatkammerbevis 21/II.

Læs mere
09-07-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-07-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
15-07-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-07-2020

Statsfinanser og statsgæld, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
22-07-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-07-2020

Bank og realkredit, balancer - juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-07-2020

Bank og realkredit, renter - juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-07-2020

Porteføljeinvesteringer, juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-07-2020

Værdipapirer, juni 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-07-2020

Investeringsforeninger, juni 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-07-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/III, Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I og Skatkammerbevis 21/II.

Læs mere
31-07-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-08-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020.

Læs mere
05-08-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
06-08-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-08-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-08-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I og Skatkammerbevis 21/II.

Læs mere
13-08-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
14-08-2020

Direkte investeringer, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
19-08-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
24-08-2020

Statsfinanser og statsgæld, juli 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-08-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
27-08-2020

Bank og realkredit, renter - juli 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-08-2020

Bank og realkredit, balancer - juli 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-08-2020

Værdipapirer, juli 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-08-2020

Porteføljeinvesteringer, juli 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-08-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20 / IV, Skatkammerbevis 21 / I, Skatkammerbevis 21 / II og Skatkammerbevis 21 / III.

Læs mere
31-08-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-09-2020

Betalingsstatistik, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
01-09-2020

Investeringsforeninger, juli 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-09-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
02-09-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2020.

Læs mere
03-09-2020

Forsikring og pension, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
04-09-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-09-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-09-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
10-09-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
16-09-2020

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-09-2020

Statsfinanser og statsgæld, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-09-2020

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-09-2020

Bank og realkredit, balancer - august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-09-2020

Bank og realkredit, renter - august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-09-2020

Porteføljeinvesteringer, august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-09-2020

Værdipapirer, august 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-09-2020

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 20/IV, Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II og Skatkammerbevis 21/III.

Læs mere
30-09-2020

Investeringsforeninger, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-09-2020

Finansielle konti, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-09-2020

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-09-2020

Financial Soundness Indicators, 2. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-09-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-10-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020.

Læs mere
06-10-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-10-2020

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
09-10-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-10-2020

Direkte investeringer, beholdning – 2019

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
22-10-2020

Statsfinanser og statsgæld, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-10-2020

Bank og realkredit, renter - september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2020

Bank og realkredit, balancer - september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-10-2020

Porteføljeinvesteringer, september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-10-2020

Værdipapirer, september 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-10-2020

Investeringsforeninger, september 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-10-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-11-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020.

Læs mere
02-12-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020.

Læs mere
05-01-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2020.

Læs mere