Kalender

Dato for begivenhed Titel
20-01-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,00 pct. Danske Stat 2031. Der vil på auktionen maksimalt blive solgt 5 mia. kr. nominelt.

Læs mere
25-01-2021

Statsfinanser og statsgæld, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-01-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-01-2021

Bank og realkredit, renter - december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2021

Bank og realkredit, balancer - december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/I, Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III og Skatkammerbevis 21/IV.

Læs mere
29-01-2021

Porteføljeinvesteringer, december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-01-2021

Værdipapirer, december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-01-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-02-2021

Betalingsstatistik, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-02-2021

Investeringsforeninger, december 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-02-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2021.

Læs mere
03-02-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-02-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-02-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
10-02-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III og Skatkammerbevis 21/IV.

Læs mere
11-02-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
12-02-2021

Direkte investeringer, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
17-02-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-02-2021

Statsfinanser og statsgæld, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
24-02-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-02-2021

Bank og realkredit, balancer - januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-02-2021

Bank og realkredit, renter - januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-02-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV og Skatkammerbevis 22/I.

Læs mere
26-02-2021

Porteføljeinvesteringer, januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
26-02-2021

Værdipapirer, januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
26-02-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-03-2021

Investeringsforeninger, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-03-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021.

Læs mere
03-03-2021

Forsikring og pension, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
03-03-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-03-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
10-03-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV og Skatkammerbevis 22/I.

Læs mere
11-03-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-03-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
17-03-2021

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-03-2021

Statsfinanser og statsgæld, februar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
24-03-2021

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
25-03-2021

Bank og realkredit, renter - februar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-03-2021

Bank og realkredit, balancer - februar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-03-2021

Værdipapirer, februar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
26-03-2021

Porteføljeinvesteringer, februar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
30-03-2021

Investeringsforeninger, februar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-03-2021

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 21/II, Skatkammerbevis 21/III, Skatkammerbevis 21/IV og Skatkammerbevis 22/I.

Læs mere
31-03-2021

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
31-03-2021

Financial Soundness Indicators, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
31-03-2021

Finansielle konti, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
31-03-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
07-04-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021.

Læs mere
09-04-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-04-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
13-04-2021

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2021

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
27-04-2021

Statsfinanser og statsgæld, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
29-04-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-05-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2021.

Læs mere
02-06-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021.

Læs mere
02-07-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021.

Læs mere
03-08-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021.

Læs mere
02-09-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021.

Læs mere
04-10-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021.

Læs mere
02-11-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2021.

Læs mere
02-12-2021

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021.

Læs mere
04-01-2022

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021.

Læs mere